Skip to main content
Uutiset

Turun Ylioppilaskyläsäätiön asuntojen vuokria ei koroteta vuodelle 2022 – vakuusmaksuista luovutaan pysyvästi

Turun Ylioppilaskyläsäätiö ei korota asuntojensa vuokria tai muita palvelumaksuja vuodelle 2022. TYS:n asuntojen vuokrat on määritetty omakustannusperusteisesti ARA:n ohjeiden ja säännösten mukaisesti. Omakustannusperiaatteen mukaan vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoitukseen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin.

Säätiön talous on suoraan riippuvainen asuntojen vuokrauksen käyttöasteesta. Tavoitteeksi vuodelle 2022 on asetettu vähintään 97 %:n taloudellinen käyttöaste.

Säätiön vuodelle 2022 budjetoidut kokonaistuotot ovat reilu 28,6 M€. Asuntovuokrat muodostavat suurimman osan tuotoista. Loppuosa pitää sisällään muita vuokratuottoja (esim. autopaikka- ja liiketilavuokria), käyttökorvauksia (esim. kaluste- ja pesutupamaksuja) ja muita tuottoja (esim. toimistokorvauksia).

Palvelumaksu pysyvät ennallaan ja vakuusmaksuista luovutaan pysyvästi

Vuoden 2020 alussa aloitettua vakuusmaksuista luopumisen pilotti päättyy vuoden 2021 lopussa. Pilotin aikana allekirjoitettuihin uusiin vuokrasopimuksiin TYS ei ole edellytetty lainkaan vakuusmaksua. Pilotti on koettu onnistuneeksi ja säätiössä on päätetty tehdä muutoksesta pysyvä. Maksuhäiriömerkinnän omaavilta peritään edelleen kutienkin kolmen kuukauden vuokraa vastaava vakuusmaksu.

Autopaikka- ja varastovuokrat sekä kalustemaksut ja muut käyttökorvaukset pysyvät ennallaan. Saunavuorot säilyvät vuokriin sisältyvänä palveluna. Pesuloiden käytöstä veloitetaan erikseen ja pesulaveloitukset pysyvät samana kuin vuonna 2021. Myöskään sopimuskorvaukseen ei tehdä muutoksia eli kaikista uusista vuokrasopimuksista peritään 60 euron korvaus.

Yhteishallinnosta vuokrataloissa säädetyn mukaisesti myös asukastoimikunnilla on ollut mahdollisuus antaa lausuntonsa talousarviosta.

Asukkaille on lähetetty sähköpostitse tiedote vuoden 2022 vuokrista. Kaikille asukkaille lähetetään vuoden 2022 vuokralaskut joulukuussa.