Skip to main content
Nyheter

Studentbystiftelsen i Åbo kommer inte att höja hyrorna för 2022 – TYS avstår från garantihyror permanent

Studentbystiftelsen i Åbo kommer inte att höja hyrorna för sina bostäder 2022. Lägenhetshyran bestäms på självkostnadsgrund i enlighet med ARA:s anvisningar och direktiv. Självkostnadsprincipen innebär att som lägenhetshyra får det debiteras högst den summa som vid sidan av andra intäkter behövs för att täcka finansieringen av hyresbostäderna och till dem anslutna lokaler samt de utgifter som är förenade med god fastighetsskötsel.

Stiftelsens ekonomi är direkt beroende av beläggningsgraden för lägenhetsuthyrning. Målet för 2022 är fortfarande satt till en ekonomisk beläggningsgrad på minst 97%.

Stiftelsens totala budgeterade intäkter för 2022 är drygt 28,6 miljoner euro. Bostadshyrorna utgör huvuddelen av inkomsten. Resten inkluderar övriga hyresintäkter (t.ex. parkeringsplats- och andra hyresrättshyror), bruksavgifter (t.ex. möbel- och tvättstugeavgifter) och övriga intäkter (t.ex. kontorsavgifter).

Serviceavgiften kommer att förbli oförändrad och TYS avstår från garantihyror permanent

Pilotprojektet för avstående från garantihyror, som startade i början av 2020, kommer att avslutas i slutet av 2021. Ingen deposition har krävts för nya hyresavtal som tecknats med TYS under pilotprojektet. Piloten har ansetts vara en framgång och stiftelsen har beslutat att göra förändringen permanent. Av dem som har betalningsanmärkningar uppbärs fortsättningsvis en garantihyra som motsvarar tre månaders hyra.

Parkerings- och förrådshyror samt möbelavgifter och andra bruksavgifter är oförändrade. Bastuturer ingår fortfarande i hyran. Användningen av tvättstugor debiteras separat och tvättavgiften förblir densamma som 2021. Inga ändringar kommer heller att göras i kontraktavgiften, vilket innebär att alla nya hyresavtal debiteras 60 euro.

I enlighet med lagen om samförvaltning i hyreshus har också hyresgästkommittéerna kunnat ge ett utlåtande om budgeten.

Hyresgästerna har fått ett meddelande per e-post om 2022 hyror. Hyresfakturor för 2022 skickas till alla hyresgäster i december.