Skip to main content
Uutiset

Tiedote: RESPONSE – Integroiduilla ratkaisuilla kohti energiapositiivisia asuinalueita ja kestäviä kaupunkeja

Turun kaupungin tiedote 27.10.2020

Viisivuotisen RESPONSE-hankkeen tavoitteena on  luoda strateginen visio älykkäiden kaupunkien energiankäytön siirtymästä kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Laajassa EU:n rahoittamassa hankkeessa rakennetaan suunnitelmaa kohti ilmastoystävällistä ja kestävää kaupunkia kehittämällä älykkäitä ja hiilineutraaleja energiantuotannon, talotekniikan ja liikkumisen ratkaisuja. Turusta hankkeessa mukana ovat Turun kaupunki, Turun Ylioppilaskyläsäätiö, Turku Energia, Turku City Data ja Turun ammattikorkeakoulu.

Pähkinänkuoressa energiapositiivisella asuinalueella tarkoitetaan aluetta, joka tuottaa vuositasolla enemmän energiaa kuin se kuluttaa. RESPONSE-hankkeen yleisenä tavoitteena on luoda joustavia ja turvallisia kaupunkeja ja samalla parantaa elämänlaatua sekä vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Kaupungit ovat merkittävässä roolissa EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

– Turku kuuluu ilmastotavoitteiltaan Euroopan kunnianhimoisimpiin kaupunkeihin. Turku pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä ja ilmastopositiivinen siitä eteenpäin. RESPONSE-hankkeessa mukana oleminen on Turun kaupungille suuri kunnia. Kaupunginjohtajana en voisi olla tyytyväisempi niihin etuihin ja kunnianhimon tasoon, mitä RESPONSE tuo koko kaupungille – myös pidemmällä aikavälillä, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve sanoo.

– Olemme mielellään mukana tekemässä uuden sukupolven ratkaisuja kiinteistöjen lämmitykseen ja jäähdytykseen hyödyntäen mm. kaukojäähdytyksen paluulämpöä lämpöpumpun lämmönlähteenä sekä uusiutuvaa kaukolämpöä (Ekotakuu Lämpö). Turku Energia on hankkeessa mukana myös mm. selvittämässä myös uusia ratkaisuja uusiutuvan energian kytkemiseksi kiinteistö- ja yleiseen sähkönjakeluverkkoon sekä pilotoimassa 5G-mobiiliverkkoa tuomalla katukuvaan tukiasemalla varustettuja katuvalopylväitä, kertoo kehityspäällikkö Antto Kulla Turku Energiasta.

– Hanke on Turun Ylioppilaskyläsäätiölle mahtava mahdollisuus kokeilla ja kehittää energiapositiivisia asumisen teknologioita yhdessä huippuosaajien kanssa. Tavoitteena on tehdä Ylioppilaskylän alueesta energiapositiivinen kaupunginosa tuottamalla 120–130% alueen energiantarpeesta ilmastoystävällisesti. Hanke mahdollistaa alueen noin 2 000 opiskelija-asukkaan edullisen, kestävän ja ilmastoystävällisen asumisen myös tulevaisuudessa. Se toimii myös pilottina säätiön tuleville korjaus- ja uudisrakentamisen hankkeille, kertoo Turun Ylioppilaskyläsäätiön toimitusjohtaja Risto Siilos.

– Turun ammattikorkeakoulu tuo hankkeeseen uusinta tietoa ja osaamistaan uusiutuvan energian tuotannosta, energian varastoinnista, tasavirta-mikroverkoista ja kestävästä liikkumisesta. Ammattikorkeakoulu toimii myös asiantuntijana, kun näitä energiaratkaisuja pilotoidaan Ylioppilaskylässä, kertoo Uusi Energia -tutkimusryhmän tutkimusvastaava Samuli Ranta.

– Energiapositiivisen kaupunginosan luominen edellyttää vahvaa panostusta myös asukkailta. Tähän Turun Ammattikorkeakoulu kehittää tapoja yhdessä asukkaiden kanssa, lisää asukasyhteistyöstä vastaava hankeasiantuntija Ritva Salminiitty.

Tavoitteena joustavat ja turvalliset kaupungit

Hankkeen pilottikohteita ovat niin sanotut majakkakaupungit Dijon (Ranska) ja Turku, joissa kehitetään energiapositiivisia asuinalueita. Muita yhteistyökaupunkeja ovat Bryssel (Belgia), Zaragoza (Espanja), Botosan (Romania), Ptolemaida (Kreikka), Gabrovo (Bulgaria) ja Severodonetsk (Ukraina).

Hankkeessa luotavat innovatiiviset liiketoimintamallit mahdollistavat ratkaisujen skaalautumisen ja toistamisen ja siten vahvistavat kestävien kaupunkien etenemissuunnitelmia kaikkialla Euroopassa ja myös sen ulkopuolella.

Innovatiiviset ratkaisut toteutetaan ensin Turun Ylioppilaskylässä

RESPONSE-hankkeessa Turun kaupunki esittelee kymmenen integroitua ratkaisua. Ratkaisut toteutetaan Turun Ylioppilaskylässä, josta pyritään luomaan energiapositiivinen asuinalue. Näitä ratkaisuja ovat muun muassa erilaiset innovatiiviset tekniikat ja työkalut, joiden tarkoituksena on muuttaa olemassa olevaa ja uutta rakennuskantaa, vähentää sähköverkon sekä kaukolämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien hiilidioksidipäästöjä sekä parantaa joustavuutta ja varastointistrategioita energiavirtojen optimoimiseksi ja verkon rasituksen vähentämiseksi.

Lisäksi testataan muita menetelmiä olemassa olevien tietojen yhdistämiseksi ja palvelujen digitalisoinnin mahdollistamiseksi. Myös älykäs sähköinen liikenne on osa liikennesektorin hiilineutraaliustavoitetta. Toimenpiteitä suunnitellaan yhteiskehittämisen keinoin tuoden kansalaiset ja sidosryhmät yhteen asiantuntijoiden kanssa.

Ratkaisujen onnistuneen pilotoinnin pohjalta kehitetään Itäharjun ja Runosmäen Tiedepuiston alueille toistettavissa oleva suunnitelma sekä Turun kaupungille älykkään kaupungin rohkea visio 2050.

Turun kaupunki johtaa paikallista hankekokonaisuutta

RESPONSE-konsortion vetäjänä toimii Saksassa sijaitseva Euroopan energiatutkimuslaitos EIFER (European Institute for Energy Research), jonka teknisenä tukena toimii tutkimuslaitos CERTH – Centre for Research and Technology Hellas, Kreikka. Konsortioon kuuluu yhteensä 53 kumppania.

Turun alueen kokonaisuutta johtaa Turun kaupunki, ja lisäksi mukana on 18 kumppania. Mukana on useita kaupunkiin sidoksissa olevia yrityksiä (Turku Energia, Turku City Data, Turun Ylioppilaskyläsäätiö), tutkimuslaitoksia ja korkeakouluja (VTT, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Ilmatieteen laitos) ja innovatiivisten teknologioiden edelläkävijöitä sekä Suomessa (Solar Finland, Oilon, Sähkö-Jokinen, HögforsGST, Elisa, ELCON Solutions, HR-Ikkunat Ruhkala) että ulkomailla (eGain, FerroAmp and SunAmp).

Hanke alkoi 1.10.2020, ja virallinen aloituskokous on määrä pitää 3.–4.11.2020. Hanke on saanut rahoitusta EU:n Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovointiohjelmasta.

Lisätietoja:

  • Joonas Rantala, Kiinteistöinsinööri, Turun Ylioppilaskyläsäätiö, Yo-kylä 12 A, 20540 Turku. Sähköposti: joonas.rantala@tys.fi, nettisivut: www.tys.fi
  • David Goujon, Project Coordinator, EIFER -European Institute for Energy Research, Emmy-Noether-Straße 11, 76131 , Karlsruhe, Saksa. Sähköposti: david.goujon@eifer.org, nettisivut: www.eifer.org
  • Tanvir Singh Badwal, Communication, Dissemination and Exploitation, SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação, Av. do Mal. Gomes da Costa 1376, Porto, Portugal. Sähköposti: tanvirsingh@spi.pt, nettisivut: www.spi.pt
  • Sini Lamoureux, Administrative Site Manager, Turun kaupunki – Hankekehitysyksikkö, Vanha Suurtori 7, 20500 Turku. Sähköposti: sini.lamoureux@turku.fi, nettisivut: www.turku.fi
  • Mikko Virtanen, Technical Site Manager, Teknologian tutkimuskeskus VTT, PL 1000, 02044 Espoo, Sähköposti: mikko.virtanen@vtt.fi, nettisivut: www.vttresearch.com
  • Niina Ruuska, Project Manager, Turun kaupunki – Ilmastotiimi, Yliopistonkatu 27a, 20100 Turku. Sähköposti: niina.ruuska@turku.fi, nettisivut: www.turku.fi
  • Irene Pendolin, viestintäsuunnittelija, Turun kaupunki – Strateginen projektiviestintä, Yliopistonkatu 27a, 20100 Turku. Sähköposti: irene.pendolin@turku.fi, nettisivut: www.turku.fi
  • Antto Kulla, Kehityspäällikkö, Turku Energia, Linnankatu 65, 20100 Turku. Sähköposti: antto.kulla@turkuenergia.fi, nettisivut: www.turkuenergia.fi
  • Samuli Ranta, Lehtori, tutkimusvastaava, Turun ammattikorkeakoulu, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku. Sähköposti: Samuli.ranta@turkuamk.fi, nettisivut: www.turkuamk.fi
  • Ritva Salminiitty, Hankeasiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku. Sähköposti: ritva.salminiitty@turkuamk.fi, nettisivut: www.turkuamk.fi