Skip to main content
Uutiset

Opiskelijan toimeentulo koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana

Koronaviruksen vuoksi monen opiskelijan toimeentulo on heikentynyt muun muassa lomautusten seurauksena. Alta löydät tietoa sosiaaliturvasta, Kelan linjauksista sekä poikkeuksellisista laeista ja käytännöistä, jotka koskevat opiskelijoiden toimeentuloa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana.

Opintotuki ja opintolaina

Opintotuki ja opintolaina ovat opiskelijan ensisijaisia tukia. Kelan linjauksen mukaan opintotukea ei tarvitse perua tai palauttaa, vaikka et saisi riittävästi opintosuorituksia koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Jos opiskelu ei ole ollut mahdollista, opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opintosuoritusmäärä ei olisi ollut riittävä. Opintotuen enimmäisaikaa voidaan myös pidentää.

Opintolainahyvityksen saamisen määräaikaan sen sijaan ei voimassa olevan lainsäädännön puitteissa voi saada koronan perusteella pidennystä. Opetus- ja kulttuuriministeriössä kuitenkin valmistellaan opintotukilain muutosta, jonka avulla poikkeusolot opintolainahyvityksen ehdoissa voidaan ottaa huomioon.

Kelan tiedotteen koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta ja opintotuesta löydät täältä.

Oikeudet muihin Kelan tukiin

Jos toimeentulosi on heikentynyt ja et pysty enää rahoittamaan opintojasi opintotuella tai muilla lisätuloilla, kannattaa selvittää mahdollisuutesi saada seuraavia Kelan tukia:

Yleinen asumistuki – Useimmat opiskelijat saavat yleistä asumistukea opintotuen ohella. Yleisen asumistuen taso riippuu ruokakuntasi tuloista (mm. puolisosi tulot otetaan huomioon tuen tason määrittelyssä). Jos saat jo asumistukea, mutta edellisen tukipäätöksen jälkeen tulotasosi on laskenut, ilmoita siitä Kelaan, niin asumistukesi tasoa tarkistetaan. Voit arvioida Kelan laskurilla, paljonko asumistukea voisit saada.

Toimeentulotuki – Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut Kelaa ja kuntia siitä, että opiskelijoilta ei ole tarpeen pyytää selvitystä opintojen etenemisestä tai kesätyönhausta. Ministeriö on myös ohjeistanut Kelaa ja kuntia siitä, että opintolainan nostoa ei ole tarpeen edellyttää tämän vuoden kesällä toimeentulotuen saamiseksi. Kesän opintolaina kuitenkin huomioidaan tulona, mikäli olet jo nostanut sen. Näiden muutosten myötä opiskelijan on koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa helpompi saada toimeentulotukea kuin tavallisesti.

Ministeriön ohjeistuksen mukaan omaisuuden realisoimista ei tule poikkeustilanteessa edellyttää. Tavallisesti toimeentulotuen saamisen ehtona on, että hakijalla ei saa olla esimerkiksi kiinteää omaisuutta tai sijoituksia. Toimeentulotukitarpeen pitkittyessä kuitenkin yli kolmen kuukauden realisointia voidaan edellyttää normaalien soveltamiskäytäntöjen mukaisesti. Linjauksen tarkoituksena on helpottaa niiden asiakkaiden ja perheiden tilannetta, jotka joutuvat poikkeusolojen vuoksi turvautumaan toimeentulotukeen tilapäisesti. Koko Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteet pääset lukemaan täällä.

Toimeentulotuessa huomioidaan kaikki tulosi ja pankkitileilläsi olevat rahat. Toimeentulotuki on ruokakuntakohtainen, eli sen harkinnassa huomioidaan myös puolisosi tulot. Voit arvioida Kelan laskurilla, olisitko oikeutettu toimeentulotukeen

Jos sinut lomautetaan tai irtisanotaan

Normaalitilanteessa kokoaikainen opiskelu estää työttömyysturvan saamisen. Koronaviruksen vuoksi tehdyn lakimuutoksen myötä lomautettu henkilö saa työttömyysturvaa riippumatta opiskelusta. Muutos koskee niitä henkilöitä, jotka on lomautettu aikaisintaan 16.3.2020. Poikkeuksellisesti yrittäjyyskään ei estä työttömyysturvan saamista. Lue lisää TE-palveluiden tiedotteesta.

Irtisanottu opiskelija ei ole oikeutettu työttömyysturvaan, sillä muutos koskee vain lomautuksia. Mikäli sinut irtisanotaan työstäsi, eikä toimeentulosi riitä kattamaan elinkustannuksiasi, hae toimeentulotukea yllä olevien ohjeiden mukaisesti.