Skip to main content

Järjestyssäännöt

Turun Ylioppilaskyläsäätiön rakennuksissa ja piha-alueilla on noudatettava järjestyslain ja muun lainsäädännön lisäksi, mitä näissä asukkaiden itsensä laatimissa järjestysmääräyksissä on sanottu.

1 § Yhteiset tilat

Ulko-ovet pidetään suljettuina. Ovissa kulkevien on huolehdittava ovet lukkoon niin, ettei rappukäytävään pääse asiattomia. Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja tilojen käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Polkupyöriä, lastenvaunuja ja muita tavaroita saa paloturvallisuuden vuoksi säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Tupakointi huoneistoissa, luhtikäytävissä, ranskalaisilla parvekkeilla sekä kaikissa talon yhteistiloissa on kielletty. Ulkoantenneja tai mainoskilpiä ei saa asentaa ilman vuokranantajan lupaa.

2 § Ulkoalueet

Roskat ja jätteet on lajiteltava ohjeen mukaisesti ja toimitettava jäteastioihin. Vanhat huonekalut ja kodinkoneet asukkaat toimittavat itse kaatopaikalle. Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla paikoilla. Romuajoneuvojen säilyttäminen on kielletty. Vieraspaikat on tarkoitettu talossa tilapäisesti vieraileville.

3 § Huoneistot

Huoneistoissa on vältettävä naapureiden häiritsemistä. Yörauha on annettava naapureille klo 23 – 6. Tästä voi poiketa vain naapureiden suostumuksella. Huoneistoja on siivottava ja hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista putki- ja johtovaurioista on välittömästi tehtävä vikailmoitus, samoin kun tuholaisista. Soluasukkaat ovat yhteisesti vastuussa huoneiston yhteistiloista.

4 § Parvekkeet / tomuttaminen

Parvekkeet pidetään puhtaina. Roskien säilyttäminen parvekkeilla sekä tupakantumppien heittäminen parvekkeilta on ehdottomasti kielletty. Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain puisteluparvekkeeksi merkityillä parvekkeilla tai -telineillä.

5 § Kotieläimet

Kotieläinten pitäminen soluhuoneistoissa on kielletty. Huoneistojen ulkopuolella kotieläimet on pidettävä kytkettynä, eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkialueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä, eivätkä ne saa liata rakennuksia tai pihoja.

6 § Järjestysmääräysten rikkominen

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden ja/tai vuokrasopimuksen irtisanomisen/purkamisen. Rakenteiden ja kalusteiden rikkoutumisesta tai siivoamatta jättämisestä peritään vastuulliselta täysi korvaus. Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin häiritä toisten asumisviihtyvyyttä. Asukkaiden on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja. Asukkaat vastaavat, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä.

Asukastoimikuntien neuvottelukunta on kokouksessaan 10.4.2013 hyväksynyt nämä järjestyssäännöt.