Skip to main content
Uutiset

Turun Ylioppilaskyläsäätiön vuosi- ja vastuullisuusraportti 2022 on julkaistu

Turun Ylioppilaskyläsäätiön vuosi 2022 on koottu yksiin kansiin. Säätiön toimintaan vaikuttivat Ukrainan sodan asettamat haasteet – kustannukset jatkoivat nousuaan ja energiapulaan varauduttiin. Pandemian lieventyminen näkyi asuntojen käyttöasteen nousuna ja asukastoiminnan aktivoitumisena.

Ukrainan sodan vaikutukset näkyivät myös TYS:n toiminnassa

Ukrainan sodan vaikutukset näkyivät maailmantaloudessa. Säätiön toiminnassa näkyi myös energian saatavuuden odotetut ongelmat sekä kustannusten nousu.

Vaikka säätiön käyttöaste vuonna 2022 oli hyvällä tasolla 97,2 %, mikä osaltaan johtui koronapandemian lieventymisestä, jouduttiin vuodelle 2023 tekemään maltillinen 1–3 % korotus vuokriin asuntokohteesta ja -tyypistä riippuen kustannusten nousun vuoksi.

Myös energian saatavuuden ongelmiin varauduttiin. Säätiö järjesti lokakuun 2022 ja helmikuun 2023 välillä energiansäästötalkoot, jossa pyrittiin pienentämään säätiön energiankulutusta ja kannustettiin myös asukkaita mukaan energiansäästötoimenpiteisiin. Kaiken kaikkiaan talkoiden aikana sähköä käytettiin 1,56 % ja vettä 8,18 % vähemmän vastaavaan kolmen vuoden keskiarvoon verrattuna.

Vuosi oli myös säätiön hiilijalanjälkitavoitteen näkökulmasta onnistunut. Säätiön oman toiminnan hiilijalanjälki oli vuonna 2022 noin 15 % pienempi kuin säätiön hiilineutraalisuustavoitteen vertailuvuonna 2020 ja noin 22 % pienempi kuin vuonna 2021. Tavoitteena on, että TYS on hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä.

Asukastyytyväisyys edelleen korkealla

TYS:n henkilöstö ja kumppaniverkosto piti aiempien vuosien tapaan TYS:n asukastyytyväisyyden korkealla. Hyviä esimerkkejä tästä ovat TYS:n asukkaiden asiakaspalvelulle antama arvosana 4,13 ja asunnossa tehdyn huoltokäynnin jälkeen kiinteistöhuollolle antama arvosana 8,44.

”Tuloksia tarkastellessa on hyvä huomioida, että tyypillisesti TYS:öön yhteyttä ottavalla asukkaalla on jokin asumiseen liittyvä haaste ratkaistavana, ja asunnossa tehdyllä huoltokäynnillä myös jokin asunnon kuntoon liittyvä syy”, toteaa TYS:n toimitusjohtaja Risto Siilos.

Asukastoiminta aktivoitui ja yhteisöllisyys lisääntyi

Koronapandemian väistyminen näkyi asukastoiminnan aktivoitumisena ja yhteisöllisyyden lisääntymisenä. Vuoden aikana asukastoimikunta perustettiin uudelle Tyyssijan asuntokohteelle ja asukastoimikunta aktivoitiin uudelleen viidessä asuntokohteessa.

Lisäksi toukokuussa 2022 avattiin Tyyssijan yhteistila TYS n´ Chill Ylioppilaskylän alueen asuntokohteiden asukkaiden käyttöön. Tila ei ole varattava, vaan asukkaat voivat käyttää tilaa yhdessä ja tavata toisiaan. Tällä hetkellä yli 800 asukkaalla on tilaan oma kulkulupa.

”On upeaa, että asukastoimikunnat ovat aktivoituneet muutaman vuoden tauon jälkeen ja asukastoimikuntien neuvottelukunnan kaikille asukkaille järjestämät tapahtumat ovat olleet suosittuja. TYS n` Chillin käytöstä tehtiin kysely asukkaille ja vastauksia on tarkoitus hyödyntää tilan kehittämisessä”, toteaa säätiön asiakkuus- ja viestintäjohtaja Pirjo Lipponen-Vaitomaa.

TYS:n Vuosi- ja vastuullisuusraporttiin 2022 voi tutustua tarkemmin osoitteessa: www.tys.fi/vastuullisuus