Skip to main content
Uutiset

Turun Ylioppilaskyläsäätiö vuoden 2021 vuosi- ja vastuullisuusraportti on julkaistu – ensimmäiset askeleet kohti hiilineutraalia säätiötä otettu

Turun Ylioppilaskyläsäätiön (TYS) vuosi- ja vastuullisuusraportti avaa monipuolisesti säätiön toimintarikasta ja taloudellisesti vakaata toimintavuotta 2021.

Vuoden 2020 tapaan myös vuonna 2021 merkittävin säätiön toimintaan vaikuttanut ulkoinen tekijä oli koronapandemia. Haasteista huolimatta vuoden aikana saatiin maaliin mm. Tyyssijan asuntokohde toimisto- ja liiketiloineen sekä ensimmäiset askeleet kohti hiilineutraalia TYS:tä otettiin. Myös asukastyytyväisyys pysyi hyvällä tasolla ja säätiön asuntojen vuokrataso on edelleen 15–20 % vapaita asuntomarkkinoita edullisempi.

Tyyssija valmistui

Tyyssijan uudisrakennus opiskelija-asuntoineen sekä toimisto- ja liiketiloineen valmistui vuoden 2021 lo­pulla. Työt aloitettiin huhtikuussa 2020 pandemian ensikuukausien aikana ja projekti valmistui aika­taulun mukaisesti.

”Tyyssija saatiin tavoiteaikataulussa maaliin, mikä on pandemian asettamassa poikkeustilanteessa hyvä saavutus. Samalla koko Ylioppilaskylän ja lähialueen palvelutarjon­ta parani, kun liiketiloissa säätiön vuokralaisina toimintansa ovat aloittaneet K-Market Ylioppilaskylä, Arkean opiskelijaravintola Mood Elo ja CampusSportin kuntosali”, toteaa TYS:n asiakkuus- ja viestintäjohtaja Pirjo Lipponen-Vaitomaa.

Hiilineutraaliustavoite sai tiekartan

Vuoden aikana otettiin myös ensimmäisiä askelia kohti hiilineutraalia TYS:tä, kun yhteistyökumppanin kanssa toteutettu hiilineutraaliustiekartta valmistui.

”Vuoteen 2029 mennessä tavoitteenamme on muun muassa käyttää ainoastaan hiilineutraa­lia sähköä ja lämpöä. Pyrimme myös vähentämään oman toimintamme päästöjä jatkuvasti siten, että toimintamme hiilijalanjälki vuonna 2029 on 70 % pie­nempi kuin vuonna 2020”, kertoo Lipponen-Vaitomaa.

Hiilineutraaliustyön seuraava askel on toimenpiteiden päästövähennysvaikutusten ja kustannusten tar­kempi arviointi sekä aikataulutus, vastuutahojen määrittely ja toteutus.

Asukastyytyväisyys hyvällä tasolla

TYS:n tilaaman vuokravertailun mukaan säätiön asunnot ovat edelleen tavoitellusti 15–20 % alle markkinavuokrien. Myös asukastyytyväisyys on edelleen hyvällä tasolla. Asukaskyselyn tuloksissa asiakkaiden tyytyväisyys säätiöön arviointiasteikolla 1–5 oli 4,05 ja mielikuva TYS:n asuntojen kunnosta ja laatutasosta oli 3,98. Vastaajista yli 97 % oli valmis suosittelemaan TYS:n asuntoa kaverilleen.

”Toimintamme ytimenä on tarjota turkulaisille opiskelijoille edullisia ja laadukkaita asuntoja. Työtä tehdään yhteistyössä asukkaiden kanssa ja on hienoa, että heidän mielestään säätiön asunnoissa on hyvä olla”, toteaa Lipponen-Vaitomaa.

TYS:n vuoden 2021 vuosi- ja vastuullisuusraporttiin voit tutustua osoitteessa www.tys.fi/vastuullisuus