Skip to main content
Uutiset

Tule mentoriksi RESPONSE-hankkeeseen!

Oletko kiinnostunut ympäristö-, ilmasto- tai energia-asioista? Tai ehkä sytyt ympäristöaiheisesta viestinnästä, vaikuttamistyöstä tai tapahtumien järjestämisestä? Haluaisitko edistää energiapositiivisen asuinalueen syntyä samanhenkisessä porukassa, osana kansainvälistä hanketta?

Turussa 2021 alkaneeseen RESPONSE-hankkeeseen etsitään lisää innokkaita vertaismentoreita. Vertaismentorit lisäävät tietoisuutta ympäristö- ja energia-asioista Turun Ylioppilaskylässä ja innostavat muita asukkaita mukaan. Mentoreiden tehtäviin kuuluu esim.:

 • uuden ympäristöaiheisen toiminnan ideoiminen ja luominen Yo-kylään
 • pienimuotoisten ympäristöaiheisten tapahtumien ideointi ja toteuttaminen Ylioppilaskylässä
 • mentorien omien sosiaalisen median kanavien sisältöjen ideoiminen ja luominen sekä näkyvyyden edistäminen (ks. Instagram @energypositiveturku ja Facebook @EnrgPositiveTku)
 • digitaalisen yhteisön luominen ympäristö- ja energia-aiheiden ympärille
 • asukkaiden näkemysten kartoitus eri tavoin, esimerkiksi videoimalla ympäristö- ja energia-asioiden näkymistä arjessa sekä aiheisiin liittyvän some-keskustelun seuraaminen
 • asukasnäkökulman esiin tuominen mediassa ja hankkeen yleisissä tapahtumissa
 • osallistuminen mentoriverkoston toimintaan, mm. kuukausittaisiin tapaamisiin

Toimintaan osallistuminen vie arviolta noin 10-15 tuntia kuukaudessa, mutta aloitusvaiheessa keväällä mentoreiden perehdytykseen ja toiminnan käynnistämiseen on hyvä varata muutama lisätunti. Kunkin mentorin tehtävänkuvaa ja työmäärää on mahdollista räätälöidä kiinnostuksen mukaan.  Uudet mentorit perehdytetään tehtäväänsä ja toiminnassa mukana olevat mentorit tukevat uusia mentoreita. Toiminnan aikana mentorit toimivat ryhmänä. Liity mukaan!

Mentoritoiminnasta ei makseta rahallista korvausta, mutta vertaismentorit saavat arvokasta kokemusta viestinnästä, vaikuttamistyöstä ja tapahtumajärjestämisestä osana isoa kansainvälistä hanketta sekä mahdollisuuden luoda työelämän kannalta tärkeitä kontakteja. Kaikki mentorit saavat osallistumisestaan todistuksen. Tapauskohtaisesti mm. opintoalan ja tehtävänkuvan mukaan voidaan selvittää mahdollisuuksia opintopisteisiin, opinnäytetyöhön tai työharjoitteluun. Toivomme mahdollisuutta sitoutua tehtävään vähintään vuodeksi. Vertaismentoritoiminnasta ja muusta asukasyhteistyöstä RESPONSE-hankkeessa vastaa Turun ammattikorkeakoulu.

Kiinnostuitko?

Hae mentoriksi lähettämällä meille lyhyt (max A4) motivaatiokirje, jossa kerrot:

 • miksi haluat mentoriksi
 • miksi juuri sinä olisit hyvä mentori
 • missä asut? Mikäli asut Ylioppilaskylässä, missä asuntokohteessa (Aitiopaikka, Ikituuri, Nummenranta, Yo-kylä itä, Yo-kylä länsi)?
 • minkä alan opiskelija olet tai mitä ovat kiinnostuksesi kohteet
 • miten pitkäksi aikaa voisit sitoutua tehtävään

Toimitathan motivaatiokirjeen sähköpostin liitteenä viimeistään tiistaina 28.2.2023 osoitteeseen ritva.salminiitty@turkuamk.fi. Samaan osoitteeseen voit lähettää myös mahdolliset lisäkysymykset.

RESPONSE – Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities viisivuotinen kansainvälinen Horisontti 2020 -hanke. Hankkeen aikana Ylioppilaskylän alueella toteutetaan erilaisia energiapositiivisuutta edistäviä ratkaisuja. Hankkeessa ovat mukana muun muassa Turun kaupunki, TYS, Turku Energia, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Turku City Data, VTT ja Ilmatieteenlaitos. Lisätietoa hankkeesta: https://h2020response.eu/  & https://tys.fi/response

 

 

Tämä projekti on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta hankerahoituksen nro 957751 nojalla. Verkkosivuston sisältö heijastaa sivuston ylläpitäjän näkemyksiä ja on hänen vastuullaan; sisältö ei heijasta Euroopan komission ja/tai Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) näkemyksiä. Euroopan komissio tai toimeenpanovirasto eivät ole vastuussa sivun sisällön käytöstä.