Skip to main content

Rakennushankkeet

Uudiskohteet ja perusparannukset

Uudiskohde Tyyssijan hankintailmoitus julkaistiin joulukuussa 2018 ja tarjousten jättöaika umpeutui helmikuussa 2019. Tarjoukset määräaikaan mennessä jätti kolme rakennusyhtiötä. Kilpailutusprosessi toteutettiin neuvottelumenettelyllä. Käydyillä neuvottelukierroksilla suunnitelmia kehitettiin ja pyrittiin löytämään sekä rakentamista helpottavia että taloudellisempia toteutusratkaisuja. Kolmen neuvottelukierroksen jälkeen urakoitsijaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut Peab Oy, jonka kanssa allekirjoitettiin esisopimus.

Hankkeen pääsuunnittelijana toimii arkkitehtikilpailun voittanut SIGGE Arkkitehdit Oy, rakennesuunnittelijana A-Insinöörit Suunnittelu Oy, LVIA-suunnittelijana LVI-Soisalo Oy ja sähkösuunnittelijana Karawatski Oy. Projektin kosteuskoordinaattorina toimii Sitowise Oy.

Säätiö jätti ARA:lle Tyyssijan rahoitusta koskevan osapäätöshakemuksen lokakuussa 2019. Rakennustyöt voidaan aloittaa vasta rahoituspäätöksen varmistuttua. Hankkeelle myönnettiin rakennuslupa helmikuussa 2020 ja rakennuslupa tuli lainvoimaiseksi 16.3.2020. Tyyssijan ensimmäiseen kerrokseen sijoittuviin liiketiloihin on tehty vuokrasopimukset kaupan-, ravintola- ja liikunta-alan palveluntuottajien kanssa.

Uudiskohde Kylänkulman suunnittelu käynnistettiin keväällä 2019. Pääsuunnittelijana toimii arkkitehtikilpailun voittanut Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Alustavan aikataulun mukaan Kylänkulman kaavoitus valmistuu vuoden 2020 aikana.

Säätiön bruttoinvestoinnit vuonna 2019 olivat 6,2 M€, josta suurin osa (3,4 M€) oli Aitiopaikan uudisrakentamista, Kuunsillan peruskorjausta (1,4 M€) sekä Tyyssijan suunnittelukustannuksia (0,7 M€).

Takaisin vuosikirjaan

Ylläpito ja korjaukset

Kiinteistöhuollosta vastasi aiempien vuosien tapaan ISS Palvelut Oy. Säätiön kohteissa työskentelee säännöllisesti viisi kohdehuoltomiestä ja kaksi ulkoalueita huoltavaa henkilöä. Voimassa olevan sopimuksen optiokausi päättyy 30.9.2020. Keväällä 2019 käynnistettiin TYS:n Tampuuri-järjestelmän mallihuoltokirjan päivitysprojekti, jossa huoltokirjat päivitetään Talo-2000 standardin mukaisiksi.
Sopimus huolto-ohjelmien ja konekorttien laatimisesta Talo-2000 standardin mukaisesti allekirjoitettiin Vahanen Monitoring Services Oy:n kanssa maaliskuussa 2019. Projekti jatkuu keväällä 2020.
Vanhojen lukitusjärjestelmien uusimista iLoq-lukitukseksi jatkettiin vuonna 2019. Lukkoja uusittiin Ylioppilaskylässä ja Kotivalossa. Vanhojen lukitusjärjestelmien uusimistyötä jatketaan vuonna 2020. Putki- ja sähkötöiden kunnossapitopalveluiden puitesopimukset kilpailutettiin 2018-2019 ja puitesopimukset allekirjoitettiin keväällä 2019. Putkitöiden puitesopimuksen ensisijainen yhteistyökumppani on Arkea Oy ja sähkötöiden Paraisten Valo Oy. Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi.

Asuntojen laadun parantamiseen ja asuntojen korjaamiseen panostettiin aiempien vuosien tapaan merkittävästi. Kuunsillan A-E portaiden asuntojen ja julkisivujen korjauksen suunnittelu käynnistettiin loppuvuodesta 2018. Hanke kilpailutettiin keväällä 2019 ja urakka aloitettiin heinäkuussa 2019. Työt valmistuivat tammikuussa 2020. Muutostöissä 26 huoneistoa muutettiin 42 asunnoksi.
Yo-kylä 20 B:n ja 25 B:n päiväkotirakennusten julkisivujen kunnostamisen suunnittelu aloitettiin joulukuussa 2018. Urakka oli suunniteltu toteutettavaksi kesällä 2019 päiväkotien loma-aikana, mutta suunnittelun viivästyttyä urakan toteutus päätettiin siirtää kesään 2020. Hanke on tarkoitus kilpailuttaa keväällä 2020.

Säätiö hankki keväällä 2019 Nummenpuistokadulla sijaitsevan Q-talon viereisen vanhan kauppakiinteistön tulevia mahdollisia uudisrakennusten tonttitarpeita varten. Säätiön omien korjausmiesten verstastilat muuttivat vanhasta Kuraattorinpolun varrella sijaitsevasta huoltokeskuksesta Nummenpuistokadulla sijaitsevaan Q-verstaaseen.

Kiinteistöjen hoitokulut (sisältäen asunnot ja muut tilat) olivat yhteensä noin 16,6 M€ eli 7,5 €/m2/kk (vuonna 2018 noin 17,4 M€, 8,0 €/m2/kk). Kaiken kaikkiaan kiinteistöjen hoitokulut toteutuivat noin 2 M€ talousarviossa arvioitua pienempinä. Suurimmat budjetin alitukset toteutuivat korjauskuluissa (703 000 €), lämmityksessä (354 000 €), vedessä (158 000 €), sähkössä (185 000 €) sekä hallinnossa (208 000 €). Jätehuollon budjetti ylittyi 55 000 eurolla. Budjetin alituksiin on vaikuttanut myös Aamuruskon kohteen myynti, jonka kulut oli budjetoitu koko vuodelle.

Korjausten merkittävimpiä yksittäisiä eriä olivat Kuunsillan A-E portaiden peruskorjaus (yhteensä 2,1 M€, josta kuluksi 0,7 M€) sekä Ylioppilaskylässä tehdyt ulko-ovien uusimiset ja lukituskorjaukset (0,55 M€) sekä LVV- kuntotutkimukset (0,2 M€). Tuloslaskelmaan kirjattujen korjauskulujen lisäksi Kuunsillan hankkeen taseeseen aktivoitavat korjaukset olivat noin 1,4 M€. Kuunsillan hanke on rahoitettu varautumisina kerätyillä vuokratuotoilla. Asuntojen korjauksia (muut kuin Kuunsillan hanke) tehtiin noin 1,7 M€:lla.