Skip to main content

Asukkaat

Asunnon hakijat ja toteutuneet vuokrasopimukset

Säätiön asuntoja haki toimintavuonna kaikkiaan 6428 opiskelijaa/opiskelijaperhettä (6628 vuonna 2018) ja uusia vuokrasopimuksia tehtiin 3123 (2696 vuonna 2018) sisältäen sisäiset siirrot. Kaikkiaan säätiöllä oli toimintavuoden päättyessä vuokrattavana 4861 huoneistoa (4726 vuonna 2018), joissa oli tilaa yhteensä 6932 asukkaalle (6812 vuonna 2018). Kokonaismäärään sisältyy 138 nuorisoasuntopaikkaa.

Toimintavuoden alussa valmistui Aitiopaikan asuntokohde, Aamuruskon asuntokohde myytiin kesäkuussa ja vuoden aikana osa Kuunsillan asunnoista oli peruskorjauksessa. Vuokrattavana olevista asuntopaikoista 57% oli yhden hengen asunnoissa eli yksiöissä tai soluhuoneissa ja 43% perheasunnoissa. Säätiön asunnoissa asui vuoden lopussa 6339 henkilöä (6426 vuonna 2018).

Säätiön asuntojen toiminnallinen käyttöaste vuonna 2019 oli 96,5 % (97,2% vuonna 2018). Asuntojen vajaakäyttö ajoittui pääosin kevätlukukauteen ja kesään. Vuonna 2019 säätiöllä asui kuukausittain keskimäärin 1580 (1595 vuonna 2018) kansainvälistä tutkinto- ja vaihto-opiskelijaa noin sadasta eri maasta. TYS varasi kansainvälisille vaihto-opiskelijoille 360 asuntopaikkaa.

Säätiön kiinteistöissä toimi vuoden lopussa kuusi päiväkotia, yksi kauppa, yksi ravintola sekä Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) alajärjestöineen. Lisäksi TYY on vuokrannut säätiön omistaman Q-talon juhla- ja kerhotilaksi.

Ylioppilaskyläsäätiön opiskelija- ja nuorisoasuntojen vuokrataso pystyttiin pitämään edelleen kohtuullisena. Keskimääräinen vuokra vuonna 2019 oli 12,60 €/as-m²/kk sisältäen sähkö- ja vesimaksut sekä tietoverkon (12,50 €/as-m²/kk vuonna 2018). Asuntojen taloudellinen vuokrausaste oli 97,1 % mikä oli 0,5 %-yksikköä edellisvuotta heikompi. Tyhjäkäytön lisääntyminen johtui erityisesti soluasuntojen sekä yhteiskeittiöllisten yksiöiden kasvaneesta tyhjäkäytöstä. Vuodelle 2020 asuntojen vuokria korotettiin 1-2 % kohteesta ja asuntotyypistä riippuen. Joidenkin asuntojen vuokria laskettiin.

Vuoden 2019 kokonaistuotot olivat 29,7 M€ (vuonna 2018 26,7 M€), josta Aamuruskon asuntokohteen myyntivoiton osuus on 2,2 M€. Vuoden 2019 vuokratuotot toteutuivat lähes budjetin mukaisesti ja ne olivat yhteensä 27,0 M€ (vuonna 2018 26,3 M€). Vuokratuotoista 26,4 M€ (vuonna 2018 25,7 M) oli asuntojen vuokratuottoja, 0,1 M€ asukkailta perittäviä autopaikka- ja varastovuokria ja 0,4 M€ liiketilojen ja muiden vuokrattavien tilojen vuokratuottoja. Asunnoista saatu vuokrakertymä koko vuodelta oli 12,17 €/as-m²/kk (vuonna 2018 12,17 €/as-m²/kk). Luottotappioita kirjattiin 24.624 € (vuonna 2018 22.582 €) ja jälkiperintätuottoja oli 24.600 € (vuonna 2018 23.279 €). Vuokrasaamisia oli 31.12.2019 yhteensä 237.526 € (31.12.2018 204.967 €).

Takaisin vuosikirjaan