Skip to main content
Uutiset

Turun Ylioppilaskyläsäätiön asuntokohteiden jätehuolto on nyt hiilineutraali

Turun Ylioppilaskyläsäätiö (TYS) on hankkinut kaikkien asuntokohteidensa jätehuollolle hiilineutraali jätehuolto -palvelun. Palvelussa TYS:n asuntokohteiden jätehuollosta aiheutuvat päästöt kompensoidaan sitomalla niitä vastaava määrä hiiltä ilmakehästä metsityshankkeiden kautta.

Turun Ylioppilaskyläsäätiö (TYS) on hankkinut kaikkien asuntokohteidensa jätehuollolle hiilineutraali jätehuolto -palvelun. Palvelussa TYS:n asuntokohteiden jätehuollosta vastaava Lassila & Tikanoja laskee kaikkien TYS:n asuntokohteiden jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuneet kasvihuonepäästöt. Päästöt kompensoidaan sitomalla niitä vastaava määrä hiiltä ilmakehästä Gold Standard -sertifioitujen metsityshankkeiden kautta. Hankkeet edistävät hiilensidonnan lisäksi myös muita kestävän kehityksen tavoitteita. Hankkeiden avulla tuetaan esimerkiksi paikallisten työllistymistä sekä vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta. Tällä hetkellä hiilijalanjälkeä kompensoidaan Väli-Amerikan sademetsien metsityshankkeella.

”Hiilineutraali jätehuolto on tapa toteuttaa strategisia ympäristötavoitteitamme sekä Turun kaupungin vuoteen 2029 tähtäävää hiilineutraaliustavoitetta, jossa olemme mukana Turun alueen toimijoiden kanssa. Konkreettiset tavoitteet ja toimet kiertotalouden edistämisessä sekä jätteiden vähentämisessä ja lajittelussa ovat kuitenkin edelleen vähintään yhtä tärkeitä kuin tähänkin asti”, kertoo TYS:n toimitusjohtaja Risto Siilos.

Palvelu on osa jo TYS:n asukkailleen tarjoamia kattavia jätehuollon palveluita. Kaikissa TYS:n kohteissa on monipuoliset jätteiden lajittelupisteet, joissa on mahdollista kierrättää kaikki asuinkiinteistöiltä erilliskerättävät jätelajit. Biojätteen erilliskeräys TYS:n kohteissa aloitettiin vuonna 2015 ja pakkausmuovin keräys ensimmäisissä kohteissa jo vuonna 2017. Myös säätiön henkilöstö lajittelee säätiön toimistolla syntyvät jätteet.

”Asukkaamme ovat kiinnostuneita oman asumisensa ympäristövaikutuksista ja ovat ottaneet jätteidenlajittelumahdollisuudet hyvin vastaan. Pyrimme jatkuvasti kehittämään asukkaidemme mahdollisuuksia vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä ja osallistua ilmastotalkoisiin”, kertoo TYS:n asiakkuus- ja viestintäjohtaja Pirjo Lipponen-Vaitomaa.

”Turun Ylioppilaskyläsäätiön asunnoissa asuu noin 7000 asukasta, joten hiilineutraalilla jätehuollolla on iso merkitys ja se edesauttaa Turun päästötavoitteiden saavuttamisessa. Haluamme onnitella TYS:ä konkreettisesta työstä kiertotalouden edistämiseksi ja edelläkävijän roolista ilmastotyössä”, toteaa hiilineutraalisuuspalveluista vastaava tuotespesialisti Juha Uppa Lassila & Tikanojalta.