Skip to main content
Uutiset

Turun Ylioppilaskyläsäätiö toteuttaa vastuullisuusohjelmaan liittyvän sidosryhmäkyselyn

Turun Ylioppilaskyläsäätiössä on vuoden 2020 aikana valmisteltu vastuullisuuskartoitusta ja aloitettu työ säätiön vastuullisuusohjelman laatimiseksi ja vastuullisuusraportoinnin käynnistämiseksi. Vastuullisuusohjelma kattaa taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun näkökulmat. TYS:n ensimmäinen vastuullisuusraportti valmistuu vuoden 2021 alkupuolella.

Kyselyn tarkoituksena on toteuttaa TYS:n vastuullisuusohjelman validointiin ja tarkentamiseen tähtäävä sidosryhmien odotuksia selvittävä sidosryhmätutkimus.

TYS:n vastuullisuuteen liittyvien aiheiden tunnistaminen on tehty säätiön vastuullisuuskartoituksessa, jossa selvitettiin laajasti eri lähteistä säätiön toiminnan taloudellisia-, sosiaalisia- ja ympäristövaikutuksia.  Näistä on valittu vastuullisuusohjelman teemat huomioiden erityisesti TYS:n arvot, strategia ja toimintatavat. Lisäksi teemojen valinnassa on huomioitu säätiön yleishyödyllisyys, säätiön sidosryhmien odotukset pohjautuen jatkuvaan vuorovaikutukseen sekä säätiön toimintaympäristö ja rooli Turun kaupunkikonserniin kuuluvana yhteisönä. Vuorovaikutus säätiön sidosryhmien kanssa on jatkuvaa ja sitä tapahtuu mm. asiakaspalvelussa, oppilaitosyhteistyössä, hallitustyöskentelyssä sekä viestinnässä.

TYS:n toiminnasta on tunnistettu seuraavat vastuullisuusteemat: läpinäkyvä ja kannattava toiminta, hyvinvoiva työyhteisö, tyytyväiset asukkaat sekä kestävä asuminen. Kyselyssä vastaajia pyydetään kertomaan mielipiteensä kunkin vastuullisuusnäkökulman tärkeydestä asteikolla 1-5; 1 (vähiten tärkeä) – 5 (kaikkein tärkein).

Kysely lähtee perjantaina 15.1.2021 joka kolmannelle asukkaalle, kaikille hakijoille, TYS:n henkilöstölle, hallitukselle ja sidosryhmäfoorumin edustajille sekä yhteistyökumppaneille. Kysely toteutetaan suomeksi ja englanniksi ja se on avoinna 31.1.2021 asti.

Toivomme, että valituilla vastaajilla olisi hetki aikaa vastata kyselyyn ja ottaa kantaa valitsemiimme vastuullisuusteemoihin ja -näkökulmiin. Arvostamme saamaamme palautetta. Jatkossa tulemme kysymään sidosryhmiltämme myös sitä, miten TYS on vastuullisuudessa onnistunut ja miten voisimme siinä kehittyä.