Skip to main content
Nyheter

Tips för en svalare lägenhet och anvisningar om användningen av apparater för avsvalkning

Vi har fått njuta av härligt varma sommardagar och temperaturen stiger också inomhus. Här får du några tips som kan vara till hjälp när det känns alltför varmt i lägenheten:

1. Kolla att elementens termostatventiler är stängda. I många objekt är badrumselement och eventuell golvvärme på året om. Badrumsvärmen får inte stängas av; annars torkar rummet inte ordentligt.

2. Kolla att ersättningsluftsventilerna är öppna och att frånluftsventilerna fungerar normalt.

3. Sommartid är det bra att under dagen ha gardinerna fördragna och fönster och dörrar stängda, för att lägenheten inte ska värmas upp av sol och varm uteluft. Vädra får man göra när det är som svalast tidigt på morgonen, på kvällen eller under natten, och helst på skuggsidan. Bästa vädringsresultat får du med genomdrag, förutsatt att detta är möjligt i din lägenhet.

4. Om dessa tips inte är tillräckliga kan du ta hjälp av en fläkt eller en luftkylare. Innan du tar en apparat i bruk ska du noga studera nedan stående TYS-direktiv och bruksanvisningen till den apparat du har anskaffat.

Om användningen av apparater för avsvalkning

Om det inte går att med vanliga konster få lägenheten tillräckligt sval kan hyresgästerna också ta hjälp av fläktar och luftkylare.

På marknaden finns diverse fläktar som cirkulerar luften i en bostad och flyttbara luftkylare som fungerar med kylceller. Sådana får användas i lägenheten. Observera i alla fall att hyresgästen inte har tillstånd för fasta strukturer. Hyresgästen ansvarar för skador som orsakas på fastigheten, konstruktioner och material, till exempel fönstren, orsakade av installationen eller apparraten och för de reparationskostnader som dessa skador ger upphov till. Det är till exempel förbjudet att installera luftvärmepump.

I en luftkylare döljer sig också en risk för vattenskador som hyresgästen måste beakta vid användning. För kondensvattnet har många apparater en separat behållare som hyresgästen måste hålla ögonen på, och alla apparater kan gå i olag. Luftkylaren får aldrig vara på utan övervakning, du får till exempel inte lämna bostaden om apparaten är påslagen eller lämna den på när du sover. I värsta fall kan vattnet som har runnit ut orsaka en vattenskada vars reparationskostnader hyresgästen ansvarar för. Läs bruksanvisningen noga innan du tar apparaten i bruk.