Skip to main content

Kyläverkko - anslutningen

Alla TYS-bostäder har en fast internetanslutning, som ingår i hyran.

Gratis Kyläverkko

Alla TYS-bostäder har en fast internetanslutning, som ingår i hyran.  Hyresgästen får nätverksåtkomst direkt vid inflyttning.

Anslutningen använder Ethernet-datanätverksteknik, med andra ord behövs inget modem eller DSL-terminal. En dator som är utrustad med en nätverksadapter och en Ethernet-nätverkskabel (typ RJ45) är tillräckligt. Om du vill göra anslutningen trådlös måste du själv skaffa dig en lämplig router.

Obs! I Aitiopaikka, Haliskylä, Iltakajo, Tyyssija, Studentbyn 3 A-D, Studentbyn 10A, Studentbyn 12A och Yo-talot finns utöver Kyläverkko även Eduroams trådlösa nätverk. Hyresgästerna kan logga in till nätverket med hjälp av koderna de har fått från utbildningsinstitutionen. Om du inte är säker på vilka koder du behöver för inloggningen, kan du kontrollera saken med din utbildningsinstitution.

Mer information

Andvändarhandbok, mer information om nätverk och kontakt vid problemsituationer Åbo universitets Digitala tjänster: http://www.yok.fi / netmaster@yok.fi

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten