Skip to main content
Nyheter

Delegationen diskuterade vid höstmötet ett Kolneutralt Åbo och godkände stiftelsens verksamhetsplan och budget för 2020

Delegationen för Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) sammanträdde den 25 november till höstmöte. I delegationen ingår 46 medlemmar, av vilka 25 väljs av Åbo stad. De övriga medlemmarna väljs av Egentliga Finlands förbund, Åbo handelskammare, Sparbanksförbundet rf, OP Andelslag, Åbo universitet, understödsföreningen Turun Suomalainen Yliopistoseura ry, Åbo Akademi, Stiftelsen för Åbo Akademi, yrkeshögskolan Turku AMK, Åbo Akademis Studentkår, yrkeshögskolans studentkår TUO, yrkesinstitutet Turun ammatti-instituutti och Studerandekåren Novium, universitets studentkår och hyresgästerna hos TYS.

Mötet inleddes med att Åbo stads utvecklingschef Risto Veivo för delegationen presenterade stadskoncernens klimatpolitiska plan som syftar till att Åbo ska vara kolneutralt senast 2029. Förhoppningen är att inte bara staden utan också Åboregionens invånare, företag och samfund ska arbeta för detta mål. Veivo nämnde bland annat solpanelerna på TYS-fastigheten som ett exempel på en klimatgärning i Åbo. TYS har förbundit sig till stadens klimatpolitiska mål.

Efter denna inledning presenterade stiftelsens vd Risto Siilos stiftelsens verksamhetsplan och budget för 2020, som godkändes av delegationen. Innan mötet avslutades valde delegationen revisionssamfund för 2019 års bokslut.