Skip to main content
Nyheter

Nyckelautomat tas i bruk för hämtning av TYS nycklar

En nyckelautomat har tagits i bruk vid TYS bostadsbyrå, med hjälp av vilken hyresgäster kan hämta nycklar även utanför kontorets öppettider. Automaten befinner sig i Tyyssijas A-trappa, i entrén (Inspektorsgatan 12A, 20540 Åbo).

Precis som paketautomater, fungerar nyckelautomaten med en kod. Hyresgästen får ett textmeddelande, när nycklarna finns att hämta i nyckelautomaten. Nyckelautomaten är i bruk dygnet runt. När kontoret är stängt är ytterdörren stängd och du kommer in med automatens PIN-kod. När PIN-koden har matats in i ytterdörrens kodmaskin, bör man vänta lugnt på att dörren öppnas. Det dröjer lite före dörren öppnar sig.

Nycklarna till nya kontrakt som hämtas på inflyttningsdagen hämtas fortfarande främst från bostadsbyrån. Om hyresgästen vill hämta sin nyckel från nyckelautomaten utanför öppettiderna, bör man meddela om det till office@tys.fi senast vardagen före upphämtningsdatumet, före kl. 12.

Upphämtning av andra nycklar såsom reservnycklar, bilplatsnycklar, förrådsnycklar osv. bör man fortfarande meddela om till vår email office@tys.fi . Dessa nycklar hämtas främst från automaten, om det finns ledigt utrymme i den. Hyresgästen får ett textmeddelande, om nycklarna har förts till automaten. Annars kan man hämta nycklarna normalt från bostadsbyrån.

Märk väl att även nycklar som reserverats via vårt tidsbokningsysten https://vello.fi/tys kan ibland förberedas för avhämtning från nyckelautomaten. Meddela därför i bokningens tilläggsuppgifter, om du även har annat ärende till bostadsbyrån och därför hellre plockar upp nycklarna där.

R-kioskis nyckeltjänst tas ur bruk i samband med att nyckelautomaten tas i bruk.