Skip to main content
Nyheter

TYS bostadsbyrås exceptionella öppettider fortsätter och förändringar i våra tjänster hålls i kraft tills vidare på grund av coronavirusepidemin

TYS har beslutat att förlänga bostadsbyråns begränsade öppettider och att upprätthålla förändringarna i tjänster tills vidare på grund av den exceptionella situationen orsakad av coronavirus.

TYS tar coronaviruset och dess spridning på allvar och vi vill fortfarande skydda våra kunder, våra anställda och våra partners. Med alla vidtagna åtgärder på plats kan vi minimera spridningen av viruset och ta vårt sociala ansvar för att förhindra det. Vi övervakar kontinuerligt situationen och följer den finska regeringen och Instituten för hälsan och välfärds anvisningar. Nedan hittar du mer information och procedurer för användning av tjänster.

Kundservice

Bostadsbyrån betjänar vardagar mellan kl. 11 och 15 endast kunder som hämtar sina nycklar.
Övriga ärenden hanteras via våra elektroniska tjänster på hyresgästsidorna, via e-post till office@tys.fi, eller telefon under byråns öppettider (mån‒ons kl. 10.00‒16.00, torsdagar kl. 09.00‒17.00 och fredagar kl. 10.00‒15.00).

Du måste dock informera office@tys.fi att du ska hämta nyckeln. Berätta i ditt meddelande dagen och klockslaget när du hämtar nyckeln. Vänta på att du får ett bekräftelsemeddelande. Vår personal använder engångshandskar vid hantering av nycklar.

Kunder som returnerar nycklarna kan släppa nycklarna i brevlådan bredvid bostadsbyråns dörr när som helst utan tid reservation.

OBS! Exceptionella öppettider kring Första maj. På Valborgsmässoaftonen 30 april bostadsbyrån är exceptionellt öppet kl. 11-13 endast för kunder som hämtar nycklar till sin bostad. Första maj är bostadsbyrån stängt.

OBS! Bostadsbyrån är exceptionellt öppet i flyttningsdagen den 4 maj, när byrån kommer att vara öppet kl. 12-16 för nya hyresgäster som hämtar sina nycklar. I detta fall behöver man inte informera att du ska hämta nycklar.

Smidigt boende

På grund av coronaviruset tillbringar vi alla mer tid hemma än vanligt. Det är därför mycket troligt att mer ljud hörs från grannskapet än vanligt under dagen. Normala livsljud måste tolereras på båda sidor. Tänk ändå på dina grannar och undvik onödigt uppror.

TYS bostäder har samma ordningsregler som normalt. Nattro måste ges till grannarna mellan 23:00 och 06:00. Om du upplever störningar är det alltid bra att först försöka reda ut situationen med personen i fråga. Om situationen emellertid inte utvecklas i önskad riktning, kan du rapportera störningen via hyresgästsidor. Vid akut nödsituation, ring alltid nödnumret.

Samlingar och fester

Nu är det inte dags att hålla samlingar eller fester. Den finska regeringen har angett att onödiga sammankomster bör undvikas. Tänk på dina medboende och grannar genom att minimera gästerna.

Bastu, klubbrum, tvättstugor och gemensamma kök

Bastu och klubbrum kommer att vara fortfarande stängda för tillfället. Tvättstugor är i bruk, men händerna bör tvättas före och efter användning av tvättstugan.

Gemensamma kök återstår för hyresgästernas användning, men god handhygien och särskild omsorg måste tas när du använder köket. Rengöring av gemensamma kök har intensifierats, men det är varje hyresgästens ansvar att ta hand om snyggheten i köket efter användning.

Underhållsarbete

För tillfället utförs endast det mest brådskande underhållsarbetet i bostäderna.

Om du lämnar en felanmälan, observera att arbetet kan röras till ett senare datum. Servicebolaget kommer att värdera hur brådskande anmälan är och passa med dig om de åtgärder som ska orsakas av meddelandet. Så se till att din kontaktinformation är uppdaterad så att servicebolaget kan kontakta dig. Om felet som kräver reparation inte är brådskande överväga om du kan rapportera felet senare.

Om du redan har lämnat in en felanmälan och det finns sjuka, utsatta eller karantän personen i bostaden avbryt felanmälan och gör en ny när det inte finns sjuka, utsatta eller karantän personen i bostaden.

Granskning vid utflyttning

Vänligen kontakta office@tys.fi om du har sagt upp ditt hyreskontrakt, din bostad ännu inte har inspekterats och där finns sjuka, utsatta eller karantän personen i bostaden.

Utomhusidrottsläggningar

Utomhusidrottsläggningarna i närheten av TYS bostadobjektet kommer att förbli öppna i enlighet med Åbo stads riktlinjer. Motions banorna och träningsutrustningen, som utomhusgym, som finns i anslutning till TYS bostadsobjektet är fortfarande öppna för alla, så länge man kommer ihåg att hålla sig till säkerhetsavstånden och statsrådets riktlinjer gällande människors sammankomster. Det lönar sig att rengöra apparaterna innan användning och för säkerhets skull kan det vara bra att träna t.ex. med lämpliga handskar. För att minimera smittorisken är det också viktigt att inte alltför många personer tränar på samtidigt på ett och samma ställe.

Iaktta myndigheternas anvisningar för coronaviruset 

Var vänlig och iaktta myndigheternas anvisningar och bestämmelser angående förhindrande av smittandet av coronaviruset, ifall du misstänker att du har fått coronavirus, eller andra problem relaterade till coronavirus.

Mer information:

Instituten för hälsan och välfärds webbsidor
Åbo Univesitetens centralsjukhus ÅUC´s webbsidor
En national telefonrådgivning om coronaviruset tfn. 0295 535 535
Åucs Akutens telefonrådgivning tfn. 02 313 8800 (öppet 24h)
Åbo Stads telefonrådgivningen om coronaviruset tfn. 02 266 2715 (öppen vardagar kl. 8-15).

Den finska regeringen har angett att alla offentliga sammankomster är begränsade till tio personer och allmänheten rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser. Dessutom måste finländare och de i Finland permanent bosatta personer som återvänder från utlandet genomgå en två veckors karantän när de återvänder till Finland. Mer information om regeringens riktlinjer finns på regeringens webbsidor