Skip to main content
Nyheter

Instruktioner för hyresgäster som flyttar in i början av april

TYS bostadsbyrå håller den 1.4.2020 exceptionellt endast öppet kl. 12–16 och byrån betjänar på grund av det av coronavirusepidemin förorsakade undantagstillståndet endast kunder som hämtar sina nycklar. Vi betjänar normalt per telefon och i våra digitala kanaler mellan kl. 9–17.

När du hämtar din nyckel ska du invänta din tur utanför kontoret och försäkra dig om att respektera säkerhetsavståndet i kön (1,5–2meter). Kom ihåg att ta med dig ett foto-ID och var beredd att uppvisa det genom dörrglaset. Ärendet sköts på ett sådant sätt att kunderna inte går in på kontoret, utan en TYS-anställd ger dig nyckeln i ett kuvert via ”dörrspringan”. Förutom nyckeln till din lägenhet, finns i kuvertet en checklista för inflyttande hyresgäster och ett klistermärke med ditt namn för dörren/postlådan.

Caribias R-kiosk (Kongressgränden 1, 20540 Åbo) betjänar också inflyttande hyresgäster med hämtning av nycklar. Nycklarna kan hämtas från R-kiosken onsdag 1.4.2020 från kl. 12. Tilläggsservicen erbjuds mot kostnad (5 €/gång), betalningen erläggs vid hämtningen av nycklarna. Nyckeln överlåtes endast till hyresgästen mot uppvisande av identitetshandlingar. Hämtningen av nycklar från R-kiosken förutsätter förhandsanmälan till TYS, i enlighet med följande instruktioner:

Meddela office@tys.fi  senast kl. 12.00 under föregående vardag, tisdag den 31.3., att du vill hämta nyckeln från R-kiosken. Skicka meddelandet med rubriken R-kiosk + ditt namn och ange vilken dag och vid vilket klockslag du vill hämta nyckeln. Vänta på att du får ett bekräftelsemeddelande.

Om det finns brister i lägenhetens rengöringsnivå, ber vi dig vänligen omedelbart ringa vår kundtjänst på 02 275 0200. Om din lägenhet ska städas, bör du se till att dörren öppnas för städningen.

Se vid flytt till att respektera säkerhetsavståndet och handhygienen, och undvik att vidröra andra än dina egna ägodelar. Det är möjligt att någon flyttar ut ur lägenheten samtidigt som du flyttar in.

Vi önskar dig en smidig inflyttning och tålamod under dessa exceptionella omständigheter!