Skip to main content
Nyheter

Studentbystiftelsen i Åbo påbörjar bygget av bostadsprojektet Tyyssija – Studentbyns nya hjärta ska erbjuda mångsidig service och klimatvänligt boende

Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) är byggherre för ett nytt byggprojekt i Studentbyn: objektet Tyyssija med studentbostäder. Bygget inleds i april 2020 och ska enligt planerna stå färdigt i slutet av 2021. ARA stöder projektet vars totalkostnader beräknas bli c. 30 miljoner euro. Huvudentreprenör är Peab Oy.

Huvud- och arkitektplanerare för det nya bostadsobjektet, som uppförs centralt i Studentbyn, har varit Sigge Arkkitehdit Oy. Bygget omfattar 186 studentbostäder av vilka de flesta är ettor och resten tvåor. Dessutom kommer här att ingå gemensamma vistelserum för hyresgästerna, både inom- och utomhus, samt tvättstuga, bastu och förråd.

”Projektet är noggrant förberett, arkitekttävlingen började ju redan 2017. Det är fint att vi under så här exceptionella tider kan påbörja ett nytt unikt studentbostadsbygge tillsammans med kunniga och erfarna partner. Tyyssija-bygget är också till sin omfattning ett betydande projekt för både Studentbystiftelsen i Åbo och hela Åbo ekonomiska region,” säger verkställande direktören för TYS Risto Siilos.

Som uppvärmningsform för objektet planeras fjärrvärme i kombination med jordvärme. På taket placeras dessutom 200 solpaneler som ska producera el för hyresgästerna i området. Planer finns också för att tillvarata spillvärmen från kylrummen och en anslutning av byggnaden till nätet för fjärrkyla har utretts. Energilösningen kommer att specificeras när projektet avancerar.

”I valet av energiform har vi försökt genomföra miljö- och klimatvänliga lösningar som kan bidra till att främja Åbo stads mål om kolneutralitet 2029. Stiftelsen har redan 516 solpaneler på närbelägna bostadsobjektet Aitiopaikka. Sammanräknade kommer panelerna på Aitiopaikka och Tyyssija att tillgodose elbehovet för 2000 av Studentbyns hyresgäster”, säger TYS fastighetschef Ismo Aaltonen.

Målet är stärka byns identitet och särpräglade karaktär genom att för studentbyområdet skapa ett tydligt funktionellt centrum, ”Studentbyns hjärta”, som samtidigt är en del av kampus. Dessutom är målet att Tyyssija ska förbättra och modernisera servicen för studentboendet samt stödja gemenskap, mångkulturalism och en smidig studentvardag. Till objektet flyttar närbutiken K-Kylänvalinta och TYS-kansliet; som nya serviceformer tillkommer studentrestaurangen Arkea och gymmet CampusSport.

”Vi har kartlagt servicebehovet bland Studentbyns hyresgäster. Kartläggningen visade att det mest efterlängtade är just en livsmedelsaffär, ett gym och en studentrestaurang. Nu kan vi med glädje berätta att studenterna får det de önskar sig”, säger TYS kundrelations- och kommunikationschef Pirjo Lipponen-Vaitomaa.

Ett informationsblad om projektet kommer att delas ut till samtliga bostäder i Västra Studentbyn, Nummenranta, Aitiopaikka och Ikituuri. TYS förmedlar månatligen per mejl Peabs information om byggarbetsplatsens utveckling och förestående arbetsskeden. Därtill kommer separata mejl att gå ut med information om alla störande arbetsskeden och ändringar på byggarbetsplatsen samt om bl.a. arbeten som orsakar buller, avbrott i vatten- eller elförsörjningen, ändrade passager och långvariga avvikelser från normal arbetstid.

Byggprojektet har en egen sida på TYS webbsajt med adressen www. tys.fi/sv/tyyssija. Där hittar du mer information om projektet och hur det avancerar. I nyhetsbrevet till hyresgästerna kommer vi också att skriva om olika skeden i byggprojektet.