Strategi

Hyrorna för TYS-lägenheter ligger 15-20% lägre än marknadshyrorna

Strategi 2017-2022

Målet med strategiprocessen var att via ömsesidigt arbete skapa en ny strategi, som under de kommande åren ska styra planeringen av TYS verksamhet.
Strategiarbetet inleddes i mars 2016 och slutfördes i november samma år. Stiftelsens styrelse godkände strategin 8.12.2016. Stiftelsens styrelse godkände uppdateringen av strategin 17.9.2019.

Strategi för Studentbystiftelsen i Åbo

Strategins mål:

  • TYS erbjuder en studentbostad till 25 % av de studerande i Åbo. Detta innebär att nyproduktionen utökas så att målet på 10 000 nya bostadsplatser kan uppnås på lång sikt.
  • Stiftelsen är samtidigt, när nyproduktionen ökar, beredd att göra sig av med objekt som är mindre efterfrågade på grund av sitt läge eller sin bostadsfördelning, och där det inte längre lönar sig att genomföra omfattande ombyggnadsprojekt.
  • Digitaliseringen innebär nya elektroniska tjänster och metoder som gör stiftelsens service smidigare och ökar boendetrivseln.
  • Studentbyn är en integrerad del av det nya campusområdet.
  • TYS är en föregångare inom miljövänligt byggande.
  • Ömsesidighet och jämlikhet med intressentgrupperna i partnerskapet.

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten