Skip to main content
Nyheter

Vi deltar i EU-kommissionens projekt RESPONSE – kom med för att skapa en energipositiv stadsdel!

TYS deltar i projektet RESPONSE som finansieras av EU-kommissionens ramprogram Horisont 2020, som skapar en plan för en klimatvänlig och hållbar stad genom att utveckla smarta och koldioxidneutrala lösningar inom energiproduktion, byggnadsteknik och mobilitet. Projektet omfattar Åbo stad, Studentbystiftelsen i Åbo, Åbo Energi, Åbo stadsdata och Åbo yrkeshögskola.

Projektets pilotobjekt omfattar de så kallade fyrstäderna Dijon (Frankrike) och Åbo, där energipositiva bostadsområden kommer att utvecklas. Andra samarbetsstäder är Bryssel (Belgien), Zaragoza (Spanien), Botosan (Rumänien), Ptolemaida (Grekland), Gabrovo (Bulgarien) och Severodonetsk (Ukraina).

I projektet kommer man att integrera energipositiva lösningar i bostadsobjekten och bostäderna i Studentbyområdet i Åbo, med målet att genom att producera 120–130 % av områdets energibehov på ett klimatvänligt sätt göra Studentbyområdet till en energipositiv stadsdel.

I ett nötskal avser ett energipositivt bostadsområde ett område som på årsbasis producerar mer energi än det förbrukar. Det övergripande målet för projektet RESPONSE är att skapa flexibla och säkra städer och samtidigt förbättra livskvaliteten och begränsa effekterna av klimatförändringen.

Att skapa en energipositiv stadsdel kräver också aktivitet av invånarna, som utgör de bästa experterna på sin egen levnadsmiljö. Studentbyns hyresgästkommittéer och peer-to-peer-verksamhet kommer att inneha en viktig roll, som innebär att aktiva hyresgäster, dvs mentorer, bland annat ska öka medvetenheten om områdets energifrågor, förmedla hyresgästernas idéer och inspirera dem att bidra till skapandet av en energipositiv Studentby. Åbo yrkeshögskola ansvarar för projektsamarbetet med hyresgästerna.

Studentbyns hyresgäster ges möjligheten att delta i två virtuella informationstillställningar om projektet RESPONSE, på onsdagen den 9.12 kl. 16–17 (på finska) och på torsdagen den 10.12. kl. 16–17 (på engelska), där vi ger mer information om de lösningar som kommer att implementeras i Studentbyområdet och dess bostäder samt om samarbetet med hyresgästerna. Under tillställningen kan du också ställa frågor om projektet till experter från Åbo stad, TYS och Åbo yrkeshögskola.

Anmäl dig senast tisdagen den 8.12.

Anmälan till det finskspråkiga infot, som ordnas på onsdagen den 9.12. kl. 16-17 görs här: https://forms.gle/mQfqQzdqqvgfYmgw6

Anmälan till det engelskspråkiga infot, som ordnas på torsdagen den 10.12. kl. 16-17 görs här: https://forms.gle/fwaBqBqaLRB3zgJa6

Alla som har anmält sig får via e-post en länk med vilken man kan delta i informationstillställningen.

Varmt välkommen att höra mer om projektet och skapa en energipositiv stadsdel!