Skip to main content

KeyGuard

Du kan ansökä om ersättning för dörröppning

KeyGuard

TYS har skaffat en försäkring för hyresgäster som omfattar en dörröppning under jourtjänstetid under loppet av ett kalenderår. OBS! Dörröppningen måste betalas först enligt instruktionerna från företaget som öppnar dörren. Ersättningen ansökas efteråt från försäkringsbolaget. Man måste bifoga kvitto på den betalda dörröppningen till din ersättningsansökan.

Hyresgästen behöver fulla i ersättningsansökan själv och skicka det direkt till försäkringsbolaget AIG. Du kan ladda ner ersättningsansökan frön länken i höger.