Skip to main content

Välkommen att bo hos TYS!

Grattis till den nya bostaden!
På den här sidan hittar du den viktigaste informationen om inflyttningen

Inflyttning

Flyttanmälan

Kom ihåg att göra flyttanmälan! Du kan göra den online på www.posti.fi/flyttanmalan/ eller https://dvv.fi/sv/privatpersoner. Flyttanmälan bör göras senast en vecka före flytten.
Se också till att ditt namn finns på ytterdörren till din lägenhet. Du får en namnlapp från bostadsbyrån. På bostadsbyrån kan du också hämta ”ingen reklam” och ”husdjur i lägenheten”-dekaler.

Hyresgästsidor

Du kan sköta alla ärenden som har med ditt boende att göra via TYS hyresgästsidor. På hyresgästsidorna hittar du en områdeskarta över ditt bostadsobjekt och nformation bank om boende. På sidorna finns också användbar information om bostadsobjektet bl.a. om parkeringsplatser, avfallssortering och förråd. Du hittar också en eventuell dörrkod på dina hyresgästsidor.

Inloggningsuppgifter till hyresgästsidorna har du fått i samband med att du skickat in din ansökan.

Hyresfaktura

Hyresgästerna får hela årets hyresfaktura per e-post i början av avtalsperioden. Fakturan hittar du också alltid på dina hyresgästsidor. Förfallodagen är den 6:e varje månad, referensnumret är detsamma under hela året. Obs! Håll din e-post uppdaterad på hyresgästsidorna så att alla viktiga meddelanden når dig.

Nycklar och journummer

En ny hyresgäst får sin nyckel från bostadsbyrån från och med den första vardagen i månaden kl 12. Hyresgästern informeras separat om nyckeln ska hämtas från TYS-bostadsbyrån eller från nyckelautomaten. Beroende på vilken sökmetod, kan nyckeln hämtas senare från automaten eller bostadsbyrån under öppettider. Om du kommer för att hämta nyckeln från bostadsbyrån, ta med dig identitetsbevis.

För brådskande servicearbeten utanför byråns öppettider hyresgäster (förutom Iltakajo) kan ringa på Arkea fastighetsunderhålls journummer tlf. +358 500 523 759 (msa/lna). Fastighetsunderhålls journumner för Iltakajo är tlf. +358 2 275 2138 (msa/lna).

För låsöppningar utanför byråns öppettider hyresgäster av alla TYS bostadsobjekt, förutom Iltakajo, kan ringa på tlf. +3582 284 6998 (msa/lna). Dörröppning från numret på vardagar kl. 16-08 och på helgerna 24h. Dörröppningsnummer för Iltakajo är tlf. +358 2 275 2138 (msa/lna). En avgift på 40 euro debiteras för dörröppningen + en möjlig faktureringstillägg på 10 euro, och hyresgästen måste kunna bevisa sin identitet.

Kontroll av bostaden vid inflyttning och felanmälan

Hyresgästen ska kontrollera lägenheten vid inflyttning genom att fylla i inflyttningsbesiktning på sina hyresgästsidor.

Obs! Inflyttningsbesiktningen ersätter inte felanmälan; för alla saker som kräver reparation ska man alltså dessutom göra en felanmälan.

Om det finns brister i städnivån i bostaden ska bristerna anmälas till TYS inom byråns öppettider i första hand per telefon (02 275 0200). Städning kan beställas som jourarbete endast om bostaden är i så orent skick att det inte går att flytta in i bostaden. Kunden faktureras för städning som beställts i onödan. Observera att TYS tyvärr inte kan kompensera för städning som du utfört själv.

Hemförsäkring

TYS rekommenderar alla sina hyresgäster att skaffa en omfattande hemförsäkring som skydd mot eventuella skador. En hemförsäkring skyddar inte bara vid skador som sker i den egna bostaden, utan också vid skador som skett hos grannen och som skadar din lösegendom. Hyresgästen är skadeståndsskyldig inte bara för avsiktligt orsakade skador, utan även för skada som orsakats hyresvärden på grund av försummelse eller annan vårdslöshet från hyresgästens sida – skadeståndsskyldigheten förutsätter alltså inte avsiktlighet.

När du tecknar en hemförsäkring bör du kontrollera att försäkringen utöver en egendomsförsäkring även omfattar en ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen täcker skador som hyresgästen genom sina egna aktiviteter orsakat på fastigheten. Se till att försäkringsbeloppen är tillräckliga i både egendomsförsäkringen och ansvarsförsäkringen. En hemförsäkring kan till exempel ersätta en vattenskada som orsakats av en trasig diskmaskin eller en cykel som stulits från en cykelställning. Utan försäkring ligger sådana reparationskostnader och kostnader för en ny cykel helt på hyresgästens ansvar.

Brandvarnare

Räddningslagen förutsätter att alla bostäder måste ha en brandvarnare. Skyldigheten att skaffa en brandvarnare ligger hos hyresgästen.

Internetanslutning

I alla TYS lägenheter finns gratis internetanslutning för hyresgästerna. Kyläverkko-anslutningen är direkt klar för användning, du behöver bara en nätverkskabel. Kyläverkko upprätthålls av dataadministrationen på Turun yliopisto, ta alltså direkt kontakt med dem vid eventuella problem.

Inflyttarens checklista:

  • Gör flyttanmälan
  • Kontrollera din lägenhet, fyll i inflyttningsbesiktningen och gör en felanmälan på dina hyresgästsidor för eventuella saker som kräver reparation.
  • Teckna en omfattande hemförsäkring som inkluderar både egendomsförsäkring och ansvarsförsäkring
  • Kontrollera om din bostad har en brandvarnare med ett fungerande batteri. Skaffa en brandvarnare till bostaden om en sådan saknas.
  • Ta reda på mer om ditt bostadsobjekt (t.ex. parkeringsplatser, avfallsåtervinningsplatser och förråd) och läsa Information bank om boende i Hyresgästsidor.
  • Läs TYS ordningsregler Hyresgästsidor ellr på https://tys.fi/ordningsregler

Bilplatser

På bostadsobjektens parkeringsområden (förutom Auranhelmi och Iltakajo) finns platser med elstolpe, som är avgiftsbelagda och reserveras skilt, och platser utan stolpe, som kan användas fritt. Mer information hittar du på https://tys.fi/sv/vara-tjanster/bilplatser

Förråd

Nästan alla våra bostadsobjekt har bostadsspecifika förråd. I Studentbyn och Studenthusen har hyresgästerna möjlighet att reservera ett förråd skilt. Mer information hittar du på https://tys.fi/sv/vara-tjanster/forrad

Bastuturer

Hyran inkluderar fyra bastuturer per månad. Du kan boka din bastutur i TYS Booking-tjänsten på dina hyresgästsidor.

Tvättstugeturer

Nästan alla bostadsobjekt har egen tvättstuga och torkmöjligheter. I bostadsobjekt som saknar egen tvättstuga har tvättmöjligheter ordnats i ett närliggande bostadsobjekt.

Tvätturer bokas via TYS Booking på hyresgästsidorna. Mer information om tvättstugepriser hittar du på https://tys.fi/sv/vara-tjanster/tvattstuga

Information om ditt bostadsobjekt

På hyresgästsidorna hittar du en områdeskarta över ditt bostadsobjekt och annan användbar information om bostadsobjektet. På sidorna finns information bl.a. om parkeringsplatser, avfallssortering och förråd. Du hittar också en eventuell dörrkod på dina hyresgästsidor.

Ordningsregler

Alla TYS hyresgäster har förbundit sig till att följa ordningsreglerna redan när de accepterat bostadserbjudandet. Du hittar ordningsreglerna på https://tys.fi/sv/ordningsregler

Posten

Brevpost delas ut direkt till bostaden eller bostadens brevlåda. Den som beställer hem större försändelser eller paket som inte ryms i brevlådan ska som adress ange adressen till den egna bostaden. Detta gäller också försändelser som beställs via kurirtjänst. För paket som utdelas via posten får du hem en avi mot vilken du kan avhämta din försändelse på det postkontor som angetts i avin. Tidpunkten för leverans av försändelser som utdelas via andra kurirtjänster ska särskilt avtalas med respektive kurirtjänst. TYS-kansliet tar inte emot vare sig brevpost eller paketförsändelser till hyresgästerna.

Hyresgästverksamhet

Genom hyresgästverksamheten kan du påverka saker som rör ditt eget boende. Ta reda på mer om verksamheten i ditt bostadsobjekt och evenemang som ordnas av hyresgästkommittén.

Klubbrum

Det finns klubbrum för hyresgäster att tillbringa tid tillsammans. Användningen av lokalen beslutas av hyresgäst kommitteer. Du kan läsa mer om klubbrum och hur du bokar dem på vår hemsida.

Utrymmet för gemensamt bruk TYS n´Chill

TYS n´Chill, Tyyssijas utrymmet föt gemesamt bruk, är till fri användning av alla hyresgäster i Studentbyområdet, dvs. Aitiopikikka, Ikituurin Nummenranta, Tyyssija, Studentbyn Väst och Studentbyn Öst mån-sön från kl. 9.00 till 23.00. Du hittar utrymmet på Inspehtorinkatu 12 D, 20540 Åbo.

I utrymmet kan du till exempel plugga ellr se på tv. Utrymmen kan inte reserveras, men hyresgästerna i Studentbyns bostadsobjekt kan ansöka om passagerätt till utrymmet via formuläret på vår hemsida: https://tys.fi/sv/utrymmet-for-gemensamt-bruk .

TYS Nyhetesbrev

TYS skickar ungefär en gång i månaden ett nyhetsbrev med viktiga och aktuella meddelanden till sina hyresgäster. Hyresgästbrevet skickas till den e-postadress du angett på hyresgästsidorna, så håll adressen uppdaterad.

Följ oss på sociala medier!

Du kan också följa TYS på sociala medier. Du hittar oss på Facebook och Instagram med namn @tysturku. 

Välkommen till TYS!

Kolla in TYS tjänsterna!

Tjänster