Skip to main content

Bostadskö

Köanden av lägenheten kräver lite tålamod, men det är värt det!

Allmän information

Ansökningens normalstatus är att vara i kö. Detta innebär att man ännu inte beträffande ansökan fått ett erbjudande om en bostad och ansökningen fortfarande är i bostadskö. Ansökan är giltig i sex månader. När ansökans giltighetstid börjar löpa ut får du en påminnelse om detta och kan förnya ansökan med hjälp av dina inloggningskoder.

Kötid

Bostadsköerna fluktuerar hela tiden i och med att nya ansökningar kommer in, erbjudanden godkänns och ansökningar annulleras. Med en ansökan kan man dessutom ansöka till flera bostadsobjekt, alltså ändrar en förändring i en ansökan samtliga berörda bostadsköer.  Ansökningarna har inte skilda numrerade placeringar i och med att situationen hela tiden fluktuerar i realtid. Man kan höra sig för beträffande ansökningens status hos kundtjänsten.

Tips för personer i bostadskö

  • Förnya din ansökan var sjätte månad, så den inte löper ut
  • Under ansökningsperioden kan du på sidorna för hyresgäster med hjälp av dina egna koder lägga till, ta bort och ändra sökobjekt enligt dina önskemål
  • Kom ihåg att ta bort din ansökan ur kön om ditt bostadsbehov ändras så att du inte längre har behov av en bostad

Faktorer som påverkar kön

Staten stöder byggandet av TYS studentbostäder. Valet av hyresgäster regleras av de instruktioner som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har och TYS regler.

I valet av hyresgäster följs diskrimineringslagen och ingen diskrimineras på basen av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Ansökans placering i kön bestäms av det ursprungliga ansökningsdatumet, dvs. de äldsta ansökningarna är först i kön. I valet av hyresgäster följs en jämförelse av inkomster och förmögenhet, var de ansökanden som har små inkomster prioriteras. De som har ett brådskande behov för bostad eller de som har särskilda behov pga. medicinska skäl prioriteras i bostadskön. I augusti och september prioriteras de nya studerandena som flyttar till Åbo från andra orter.

Under ansökningstiden kan den ansökande fritt ändra sin ansökan utan att hamna sist i kön. Förändringar i sökkriterierna kan dock påverka placeringen i bostadskön, eftersom olika objekt och bostadstyper har olika mängder ansökande.

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten