Bostadskö

Köanden av lägenheten kräver lite tålamod, men det är värt det!

Allmän information

Ansökningens normalstatus är att vara i kö. Detta innebär att man ännu inte beträffande ansökan fått ett erbjudande om en bostad och ansökningen fortfarande är i bostadskö. Ansökan är giltig i tre månader. När ansökans giltighetstid börjar löpa ut får du en påminnelse om detta och kan förnya ansökan med hjälp av dina inloggningskoder. För den som ansöker om intern flytt är ansökan giltig så länge den sökande bor hos TYS eller tills hen erbjuds bostad.

Kötid

Bostadsköerna fluktuerar hela tiden i och med att nya ansökningar kommer in, erbjudanden godkänns och ansökningar annulleras. Med en ansökan kan man dessutom ansöka till flera bostadsobjekt, alltså ändrar en förändring i en ansökan samtliga berörda bostadsköer.  Ansökningarna har inte skilda numrerade placeringar i och med att situationen hela tiden fluktuerar i realtid. Man kan höra sig för beträffande ansökningens status hos kundtjänsten.

Tips för personer i bostadskö

  • Förnya din ansökan var sjätte månad, så den inte löper ut
  • Under ansökningsperioden kan du på sidorna för hyresgäster med hjälp av dina egna koder lägga till, ta bort och ändra sökobjekt enligt dina önskemål
  • Kom ihåg att ta bort din ansökan ur kön om ditt bostadsbehov ändras så att du inte längre har behov av en bostad

Faktorer som påverkar kön

Köplaceringen av din ansökan bestäms av det ursprungliga ansökningsdatumet, dvs de äldsta ansökningarna ligger främst i kön. Under ansökningsperioden kan den sökande fritt ändra sin ansökan utan att placeras sist i kön. Ändring av sökkriterierna kan dock påverka köplaceringen, eftersom det finns olika antal sökande för olika objekt och bostadstyper. Sökande med barn som står i kö till familjebostad placeras alltid före barnlösa sökande.

Vid valet av hyresgäst tillämpas en inkomst- och förmögenhetsjämförelse, vilken prioriterar låginkomstsökande.

Ansök TYS-bostad redan idag!

Fyll i ansökningsblanketten