Skip to main content
Nyheter

Åbo och dess partners förbinder sig starkt till klimatarbetet – TYS deltar i klimatåtagandet

By 2.11.2023Ingen kommentar

Åbo utsågs våren 2022 till EU-missionen 100 kolneutrala städer. Alla städer som utsågs till stadsmissionen ska ingå ett klimatkontrakt med Europeiska kommissionen, där man förbinder sig att sträva efter kolneutralitet före 2030. De 100 städer som utsågs till programmet fungerar som exempel för andra så att alla europeiska städer kan vara kolneutrala före 2050.

I klimatkontrakten inkluderas lokala och nationella myndigheter samt EU-myndigheter. Samtidigt erbjuds stadsborna en ny roll i att påskynda förändringen. Exempel på åtgärder som ska vidtas i kontrakten är ny stadsplanering, lösningar för hållbar rörlighet i städer och bostadsområden med klimatpositiv energianvändning.

Som en del av målet har Åbo bjudit in företag och andra aktörer i regionen att underteckna sina egna klimatåtaganden som en del av klimatstadskontraktet.

TYS deltar i klimatåtagandet. Genom att underteckna åtagandet uppger Åbos partners i klimatarbetet att de förbinder sig till målet Kolneutralt Åbo 2029, och därtill utsläppsminskningar och att kommunicera sin organisations klimatgärningar samt fungera som förebild för klimatarbetet och delta i Åbo klimatlags verksamhet.

22 aktörer i Åboregionen har redan anmält sig: Arkea Oy, Bayer Oy, Blue Industry Park Oy, Stiftelsen Forum Marinum, Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab, Meyer Åbo, Åbo yrkeshögskola, Åbo Energi, Åbo Stadsteater Ab, Turku Science Park Oy, Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet, Turun kaupunkiliikenne Oy, Åbo hamn Ab, Turun seudun puhdistamo Oy, Åbo vattenförsörjning Ab, Turun Seudun Vesi Oy, Åbo universitet, Studentbystiftelsen i Åbo (TYS), TVT Asunnot Oy, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy, Egentliga Finlands välfärdsområde samt Visit Turku Archipelago Oy.

Åbo stads avsikten är att utarbeta fler åtaganden under de kommande åren och få ett större antal aktörer att delta i byggandet av ett koldioxidneutralt Åbo.

Läs mer: Turku ja sen kumppanit sitoutuvat vahvasti ilmastotyöhön (turku.fi)

Bild: Nick Bakker, Turku AMK