Skip to main content
Uutiset

Nytkähdyksillä positiivisia muutoksia asumiseen

By 12.4.201929 huhtikuun, 2019Ei vielä kommentteja

Turun yliopiston psykologian oppiaineen maisterivaiheen opiskelijat tutkivat nudge-, tai suomalaisittain, nytky -menetelmän vaikutuksia yhteistyössä Turun Ylioppilaskyläsäätiön kanssa. Nytky-menetelmässä pyritään pienten ympäristöön tehtävien muutosten avulla auttamaan ihmisiä tekemään myönteisiä valintoja, kuten säästämään arjessaan sähköä. Nytkyt perustuvat tutkittuun psykologiseen tietoon ja ne säilyttävät yksilön vapauden toimia tahtoessaan toisin. Tutkimus on osa opiskelijoiden nudge-menetelmään liittyvää kurssia.

Projekti aloitettiin yhteispalaverilla

”Nytkyt ovat vaikuttamisen tapa, jossa ihmistä kannustetaan kohti tietynlaisia valintoja, mutta hänen on helppo toimia myös toisin, jos hän ei ole nytkyn kanssa samaa mieltä. Tämän vuoksi nytkäyttäminen voi olla miellyttävämpi ja eettisempi tapa vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen kuin esimerkiksi kiellot tai haittaverot”, kertoo opiskelijoita projektissa ohjaava Turun Yliopiston tutkijatohtori Nils Sandman.

Tutkimuksen aikana opiskelijat soveltavat aiemmin opintojaksollaan oppimaansa tietoa nytky-ajattelusta ja psykologisen tiedon yhteiskunnallisesta hyödyntämisestä sekä toteuttavat yhden tai useamman nytkyn TYS:llä. Tavoitteena on lisäksi tuottaa projektin tuloksista tutkimusartikkeli.

”Nytky-ajattelu on herättänyt maailmalla paljon mielenkiintoa ja esimerkiksi Iso-Britannian hallitus on tehnyt yhteistyötä valtiotason nytkyjä kehittävän yksikön kanssa. Suomessa lähestymistapa on kuitenkin vielä varsin vähän käytetty”, kertoo projektin toinen vastuuopettaja Jarno Tuominen.

Aloituspalaverissa TYS:n edustajat ja tutkimusryhmä pohtivat yhdessä kohteita, joissa nytkyjä voitaisiin toteuttaa.

Tutkimuksen tavoitteena on toteuttaa TYS:n asukkaiden keskuudessa ja organisaation sisällä erilaisia nytkyjä, joilla yksittäisiä henkilöitä pyritään ohjaamaan tekemään positiivia valintoja, jotka hyödyttävät niin asukasta kuin koko asuinyhteisöä.

”On hienoa päästä tekemään yhteistyötä opiskelijoiden kanssa ja mielenkiintoista nähdä, minkälaisia nytkyjä he keksivät. Toivomuksemme on, että nytky voisi liittyä esimerkiksi hankalasti markkinoitavien asuntotyyppien hehkeyttämiseen tai energian kulutuksen vähentämiseen”, Turun Ylioppilaskyläsäätiön asiakkuus- ja viestintäjohtaja Pirjo Lipponen-Vaitomaa sanoo.

Nytkyjä aletaan toteuttaa kevään 2019 aikana ja alustavat tulokset valmistuvat kesällä. Tieteellinen artikkeli aiheesta on luvassa vuonna 2020.