Hallitus ja valtuuskunta

Säätiön ylimpiä hallintoelimiä ovat hallitus ja valtuuskunta.

Säätiön hallitus ja valtuuskunta

Valtuuskunnassa on 46 jäsentä, jotka edustavat eri intressitahoja. Valtuuskunta vahvistaa vuosittain talousarvion, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen ja päättää vuosikertomuksen edellyttämistä toimenpiteistä. Lisäksi valtuuskunta valitsee TYS:n hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa toimeen toimitusjohtajan. TYS:n asioita hoitaa 13 henkinen hallitus. Hallituksen jäsenistä Turun kaupunki valitsee seitsemän ja TYS:n asukkaat kaksi (syksyn asukaskokouksessa). TYY valitsee kaksi ja muut yo- ja oppilaskunnat yhdessä kaksi jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Esittelijä

Risto Siilos TYS

Puhe-ja läsnöolo-oikeutetut

Niko Aaltonen valtuuskunnan puheenjohtaja
Tuula Kanervisto TYS
Ismo Aaltonen TYS
Pirjo Lipponen-Vaitomaa TYS

Hallitus

Jäsen Taho
Pasi Ahola, puheenjohtaja Turun kaupunki
Janika Takatalo, I varapuheenjohtaja Turun kaupunki
Rauli Elenius, II varapuheenjohtaja TYY
Matti Ahrelma Turun kaupunki
Essi Karvonen Turun kaupunki
Petra Peltonen Turun kaupunki
Juha Rantasaari Turun kaupunki
Janne Salakka Turun kaupunki
Jesse Huovinen TYY
Jukka-Pekka Salmela Liittyneet suomenk. ylioppilaskunnat
Riina Forsman Liittyneet ruotsink. ylioppilaskunnat
Tero Ahlgren Asukastoimikuntien neuvottelukunta
Anu Peuralahti Asukastoimikuntien neuvottelukunta

Valtuuskunta

Jäsen Jäsenen valinnut yhteisö
Niko Aaltonen, puheenjohtaja Turun kaupunki
Laura Aaltonen, I varapuheenjohtaja Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)
Wilhelm Berlin Turun Kaupunki
Teemu Ellä Turun Kaupunki
Antti Grönlund Turun Kaupunki
Tuuli Halonen Turun kaupunki
Henri Hautamäki Turun kaupunki
Noora Hännikkälä Turun kaupunki
Matilda Isotalo-Paananen Turun kaupunki
Heidi Kaarnikko Turun kaupunki
Katri Kallio Turun kaupunki
Aleksi Kajavalta Turun kaupunki
Amro el-Khatib Turun kaupunki
Miika Koski Turun kaupunki
Eveliina Kunttu Turun kaupunki
Ville Kurtti Turun kaupunki
Arttu Minkkinen Turun kaupunki
Juhana Mustonen Turun kaupunki
Sonja Raitamäki Turun kaupunki
Pekka Rantala Turun kaupunki
Tessi Rantanen Turun kaupunki
Kati Saarinen Turun kaupunki
Rasmus Salminen Turun kaupunki
Olli Siilos Turun kaupunki
Miika Tiainen Turun kaupunki
Arvi Tolvanen Turun kaupunki
Päivi Lehtinen Turun ammatti-instituutti
Mikke Kuula Turun AMK:n opisk.kunta (TUO)
Mikael Dahlström Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)
Anna-Liisa Hautajärvi Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)
Anni Mylläri Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)
Olli-Pekka Paasivirta Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)
Iina Ryhtä Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)
Robin Nyman TYS:n asukkaiden edustaja
Niko Suojama TYS:n asukkaiden edustaja
Kati Systä Åbo Akademis Studentkår
Hanna Peussa Turun ammattikorkeakoulu
Marian Westerlund Stiftelsen för Åbo Akademi Styrelsen
Ken Snellman 1.1-31.7
Rebecca Karlsson 1.8-
Åbo Akademi
Ville Pitkänen Turun Suomalainen Yliopistoseura r.y.
Päivi Mikkola Turun yliopisto
Petteri Rinne Turun Seudun Osuuspankki
Jussi Hakala Säästöpankkiliitto
Jyrki Meri Turun kauppakamari
Heikki Saarento Varsinais-Suomen liitto
Edustaja ei vielä valittu Studentkåren Novium

Hae TYS-asuntoa jo tänään!

Täytä hakulomake