Skip to main content

Asunnon jonotus

Asunnon jonotus vaatii hieman kärsivällisyyttä, mutta on sen arvoista!

Yleistä jonotuksesta

Hakemuksen normaalitila on jonossa. Tämä tarkoittaa ettei hakemukseen ole tehty vielä asuntotarjousta ja hakemus on edelleen asuntojonossa. Hakemus on voimassa kuusi kuukautta. Kun hakemuksen vanhenemispäivä lähestyy, sinulle tulee muistutusviestiä asiasta ja pystyt uusimaan sen tunnuksillasi.

Jonotusaika

Hakemusjonot elävät koko ajan uusien hakemusten saapumisen, tarjousten hyväksymisten ja hakemusten peruuntumisen mukaan. Myöskin yhdellä hakemuksella voi hakea useampaan asuntokohteeseen, joten muutos yhdessä hakemuksessa voi muuttaa jonotilannetta useammassa kohteessa. Hakemuksilla ei ole erillistä sijalukua tilanteen eläessä reaaliajassa koko ajan. Lisätietoja hakemuksen tilasta voi tiedustella asiakaspalvelusta.

Vinkit asuntoa jonottaville

  • Uusi hakemuksesi kuuden kuukauden välein, jotta se ei vanhene ja paikkasi asuntojonossa säilyy
  • Hakuaikana voit lisätä, poistaa ja vaihtaa hakukohteita mieltymystesi mukaan omilla tunnuksilla Asukassivuilla
  • Mikäli asunnontarpeesi muuttuu, etkä enää tarvitse asuntoa, poistathan hakemuksesi jonosta

Asukasvalinta

Valtio tukee TYS:n opiskelija-​asuntojen rakentamista. TYS:n asukasvalintaa säätelevät valtion asumisen rahoitus-​ ja kehittämiskeskus ARA:n ohjeistukset ja TYS:n säännöt.

Asukasvalinnassa noudatetaan yhdenvertaisuuslakia ja ketään ei syrjitä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Hakemuksen jonosijoitus määräytyy hakemuksen alkuperäisen jättöpäivämäärän perusteella, eli vanhimmat hakemukset ovat jonon kärjessä. Asukasvalinnan yhteydessä noudatetaan tulo- ja varallisuusvertailua, jolloin etusijalla ovat pienituloiset hakijat. Etusijalla asuntojonossa ovat kiireellisesti asuntoa tarvitsevat tai lääketieteellisestä syystä erityistarpeessa olevat. Elo- ja syyskuussa etusijalla ovat ulkopaikkakunnalta Turkuun muuttavat uudet opiskelijat.

Hakuaikana hakija voi vapaasti muokata hakemustaan joutumatta jonon viimeiseksi. Hakukriteerien muuttaminen voi kuitenkin vaikuttaa jonosijoitukseen, sillä eri kohteisiin ja asuntotyyppeihin on eri määrä hakijoita.

Hae TYS-asuntoa jo tänään!

Täytä hakulomake