Våra tjänster

Som hyresgäst hos TYS är du berättigad till många kostnadsfria och förmånliga tjänster

Gratis Kyläverkko-nätverk

Läs mer

Tvättstuga

Läs mer

Bastuturer

Läs mer

Förråd

Läs mer

Parkeringsplatser

Läs mer

Hyresgästverksamhet

Läs mer

Sportmöjligheter

Läs mer

Klubbrum

Läs mer

Bilar för gemensamt bruk

Läs mer